Mange fordele ved frivillighed

I Danmark har vi en god tradition for at deltage i frivilligt arbejde. Der er noget, vi skal være stolte af. Eksempelvis voksne, der tager en tørn som spejderledere og håndboldtrænere. Unge der giver et nap med til svømmetræningen. Ældre, der hjælper ældre. Ildsjæle, der giver nogle timer i kirkers genbrugsbutikker.

Det frivillige arbejde er nemlig en vigtig del af et velfungerende samfund. Derfor vil regeringen som led i kvalitetsreformen understøtte en stærk frivillig sektor. Vi ved nemlig, at mange flere gerne vil arbejde frivilligt, hvis de bliver opfordret til det. Et af forslagene går ud på, at erfaringer med frivilligt arbejde skal tælle med ved offentlig ansættelse. Frivilligt arbejde giver en række kompetencer, som jeg gerne vil synliggøre. Her kan man selvfølgelig indvende, at det altid har haft en betydning i en ansættelsessammenhæng. Men med initiativet vil jeg understrege, at det skal tælle med. Personligt engagement og overskud er nemlig vigtige kompetencer på offentlige arbejdspladser. Ved at give de frivillige et ekstra kort på hånden håber jeg, at flere vil engagere sig – også på det sociale område. Faktisk er en tredjedel af den af den voksne danske befolkning allerede engageret i frivilligt arbejde. Inden for det det sociale område er det dog ”kun” seks pct. af befolkningen, der yder en frivillig social indsats. En anerkendelse af denne gode indsats vil regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening derfor opfordre til, at offentlige arbejdspladser tillægger det en værdi i forbindelse med ansættelser. Det vil være en god motivationsfaktor for at yde en frivillig indsats. Og samtidig en ekstra tilkendegivelse til de mange, der allerede arbejder frivilligt. Og tak for det!