Mange fordele

Der er en række fordele ved at have en fælles europæisk valuta, hvilket også har været drivkraften bag skabelsen af euroen.

Den fælles valuta euroen er pr. d.d. indført i 16 af EU’s 27 medlemsstater, og der vil på sigt blive flere medlemslande der indføre den, så de ca. 400 millioner borgere der pt. anvender euro vil stige betragteligt i den nærmeste fremtid, og de nye eurolandes borgere kan se frem til nogle praktiske fordele med euroen, idet folk nemmere kan rejse inden for euroområdet uden at skulle veksle valuta hver gang de krydser en grænse, og de kan nemmere sammenligne priser, det bliver ligeledes nemmere at rejse uden for euroområdet, fordi euroen er en international valuta, og derfor accepteret mange steder uden for euroområdet, også i turistmålene. En fælles valuta er ligeledes en naturlig del af det indre marked, fordi det kan fungere mere effektivt samtidig med at en fælles valuta skaber vækst ved, at man undgår valutakursudsving, som så giver stabile betingelser for handel indenfor euroområdet, og den reducere risiciene og usikkerheden for både importører og eksportører, idet man førhen skulle medregne valutakurssvingninger til ens omkostninger, dette har været en medvirkende årsag til, at euroen har givet god grobund for vækst i handel inden for euroområdet. Virksomhederne i euroområdet har det nemmere ved at planlægge deres investeringer, fordi der er færre usikkerhedsfaktorer og de undgår forskellige transaktionsomkostninger i forbindelse med veksling af forskellige valutaer, fordi valutakurssvingninger er fjernet, og virksomhederne og forbrugerne har større muligheder for at sammenligne priserne på varer og service, og dette giver alt andet lige en øget konkurrence, som igen giver lavere priser på kort og langt sigt, som så giver flere muligheder for forbrugerne til at købe varer eller serviceydelser på tværs af grænserne. Den fælles valuta styrker Europas rolle i de internationale fora og organisationer, såsom den Internationale Valutafond, Verdensbanken og OECD, og som verdens valuta bliver euroen en vigtig investerings – og reservevaluta, og den er en vigtig valuta at låne penge i, og udstedelsen af internationale værdipapirer denomineret i euro kan nu konkurrerer med den andel der er denomineret i dollar. Euro er blevet et symbol på en fælles europæisk identitet, og medlemslandene står i kø for at blive optaget i eurosamarbejdet for at være deltager i de fælles værdier og den europæiske integrationssucces da samarbejdet vil komme til at fungere som en stimuli for yderligere integration ved at vise, at medlemslandene ved en fælles indsats kan opnå vidtrækkende fordele. Danmark holder sig udenfor de fordele på grund af euroundtagelse.