Mange fyringer og nedskæringer

SKAGEN:SiD-formanden havde svært ved at finde de positive toner, da han på generalforsamlingen skulle kommentere det seneste år fagligt på det kommunale område. - Vi har desværre set fyringer og nedskæringer på de fleste af vores områder ved kommunen i 2003, værst ramt er drift og anlæg samt turistguiderne. De fyringer, som vi så ved turistguiderne, var foretaget på en utroligt klodset måde, og afdelingen måtte have flere forhandlinger med kommunen for at få de sindeskrivelser, som medarbejderne modtog før den endelige opsigelse, til at have hold i virkeligheden. Kommunen skærer i den gren, de selv sidder på. Skærer vi først i turistservicen, så er vi virkelig ude på et skråplan, sagde Villy Albertsen, der også inden for drift og anlæg måtte se nogle af SiD-medlemmerne blive afskediget, og stillinger der ikke blev genbesat. - Dette er en irriterende udvikling, ikke mindst set i lyset af, at Venstre i valgkampen lovede, at besparelserne ikke ville gå ud over ”indianerne”, men det er netop ”indianerne” det er gået ud over, og det gælder både SiD, HK og andre fagforbund, sagde formanden, der også kom ind på spørgsmålet om fremtidens kommunegrænser. - Fra vores side bør man se på, hvordan erhvervsstrukturen ser ud nu, og hvordan vi kan forvente, at den udvikler sig i fremtiden. Her ligger det jo lige for at kigge mod Hirtshals, som på de fleste områder ligner os erhvervsmæssigt, og som vi i et fremtidigt samarbejde med vil kunne styrke vores position på det fiskerimæssige og turistmæssige område, ligesom vi vil stå væsentligt stærkere i forhandling om større godsmængder til havnene. - Placeringen af den kommunale administration kan for mig at se være ligegyldig, så længe borgerne kan få den service, de betaler for, hvor de bor. Om lønnen udbetales fra Skagen, Frederikshavn eller Hirtshals kan vel være ligegyldig, bare den kommer, sagde Villy Albertsen.