Retspleje

Mange går forgæves til landsretten

Forsøg på at få straffen nedsat ender tit med at dommen bliver skærpet

KØBENHAVN:Mange tiltalte i straffesager får ikke noget ud af at anke byrettens dom til landsretten. Næsten fire ud af fem ankesager, hvor den dømte har forsøgt at opnå en mildere straf eller frifindelse, er forgæves. Det viser en gennemgang af 112 domme, som Østre Landsret afsagde i ankede straffesager i november. Fælles for sagerne er, at de blev anket på den dømtes initiativ. Den tiltalte fik helt eller delvist medhold i 25 tilfælde, hvilket svarer til cirka hver femte sag. I 72 sager nåede landsretten til samme konklusion som i byretten. Men 15 gange fik de dømte en kold dukkert: Her benyttede landsretten sig af lejligheden til at hæve straffen. Netop den sidstnævnte gruppe domme kommer bag på advokat Niels Forsby, der er formand for Landsforeningen af Beskikkede Advokater. - Det maner til eftertanke, at landsretten skærper straffen i en situation, hvor anklagemyndigheden ikke har taget initiativet til anken. Man har i disse tilfælde åbenbart et ønske om at markere en hårdere linje end den, som anklagemyndigheden har accepteret ved ikke at anke, siger Niels Forsby. Blandt eksemplerne er en røver fra Sydfyn, der i retten i Fåborg var blevet straffet med fem års fængsel. Han ankede til formildelse, men landsdommerne svingede hammeren og lagde seks måneders fængsel oveni byrettens afgørelse. I København var en mand dømt for blufærdighedskrænkelse med en straf på 10 dagbøder á 300 kroner. Med Procesbevillingsnævnets tilladelse gik han til Østre Landsret med sit krav om en frifindelse, men han fik en lang næse: Dommen blev tværtimod skærpet til 15 dagbøder á 300 kroner. I Nykøbing Falster var en bedrager blevet straffet med 80 timers samfundstjeneste, og også i dette tilfælde blev hans argumenter for en mildere sanktion afvist. Landsretten besluttede at skærpe til seks måneders ubetinget fængsel. En meget markant forhøjelse af straffen mærkede den mand, der havde ført sin ekskones to børn til Iran. I byretten lød straffen på fængsel i et år og tre måneder, men landsretten mere end fordoblede til fængsel i tre år. Også den midaldrende mand, der af retten i Ballerup var blevet idømt 14 dages betinget fængsel og en bøde for hærværk, fordi han havde fældet 150 egetræer, fik den kontante kurs at føle, da landsretten ændrede resultatet til ubetinget fængsel i 14 dage. Som nævnt kom landsretten til samme resultat som byretten i 72 af de 112 sager. En stor del af disse stadfæstede domme drejer sig om overtrædelser af færdselsloven, hvor bilister forsøger at blive fri for en betinget frakendelse af kørekortet i tre år. En anden stor gruppe drejer sig om vold. Men advokat Niels Forsby afviser, at de mange forgæves anker kan skyldes dårlig rådgivning fra forsvarernes side. - Situationen er meget ofte den, at klienten insisterer på at gå videre til landsretten på trods af forsvarerens rådgivning. Klienten siger ofte "jeg vil!", og så må forsvareren som udgangspunkt følge op, siger Niels Forsby. I Østre Landsret siger præsident Sven Ziegler: - Det overrasker ikke mig, at der er så mange stadfæstelser, for sagerne har allerede været igennem en vurdering hos anklagemyndigheden og ved byretten. Hos anklagemyndigheden undrer man sig af og til, når man ser, at den dømte har besluttet at anke en byretsdom, lyder det fra statsadvokaten for København, Karsten Hjorth. - Den dømte kan håbe på, at der sker noget under bevisførelsen i landsretten, og nogle gange håber folk måske på mirakler. Ofte står de i en situation, hvor det ikke kan blive værre, siger Karsten Hjorth. Ganske vist kan det i princippet dæmpe folks lyst til at anke, at de ved en tabt sag dømmes til for anden gang at betale sagsomkostninger, altså salæret til forsvareren. Men næsten ingen af de dømte har penge, og derfor kommer statskassen som regel til at hænge på regningen, oplyser statsadvokaten. I øvrigt toner der et helt andet billede frem, når man kigger på de ankesager, som anklagemyndigheden har taget initiativ til. Næsten hver gang får anklagemyndigheden medhold. Østre Landsret behandlede 15 af den slags ankesager i november, og 13 gange nikkede man fra dommerpodiet til anklagerens påstand. /ritzau/