Mange glemmer vaccinationen

Det kan være svært at overbevise den 12-årige derhjemme om, at det er sund fornuft at blive stukket i armen. Det er en af de mulige forklaringer læger giver på, at for få 12-årige bliver vaccineret på landsplan og i Nordjylland.

Vaccinen er imod børnesygdommene mæslinger, fåresyge og røde hunde, den såkladte MFR-vaccine. 95 procent af de 12-årige skal vaccineres, for at risikoen for en epedimi er udryddet. Men kun 89 procent blev i 2003 vaccineret og det er den laveste procent i mange år. Lægerne får en gang om året en liste på de børn, der fylder 12 år i det kommende år, og udfra den indkalder de praktiserende læger til en MFR-vaccine. Men det er på frivillighedens basis. Der kan være læger, som ikke får alle indkaldt. Det er der ingen opgørelse på, men formand for de praktisernede læger i Nordjylland, Eddie Nielsen, er klar til at minde sine kollegaer om, at de skal tjekke listen af de 12-årige en ekstra gang. - Vi har et MFR-udvalg under sygesikringen, som ikke har fungeret de seneste par år. Det kunne hjælpe på det, siger han. Eddie Nielsen mener, at en del af forklaringen er, at forældrene enten ikke vil have deres barn vaccineret, eller at barnet ikke vil selv. - Der kan jo være børn på 12 år, som forældrene har opgivet at overtale til en vaccination, forklarer han. Overlæge på Statens Serum Institut, Steffen Glismann, er enig. - Det kunne være værd at overveje, om man skulle vaccinere børnene for de tre børnesygdomme inden de kom i skole, siger han. Børnene skal vaccineres to gange mod de tre sygdomme, da vaccinen ikke virker på fem procent af børnene i første omgang. I 2002 var der et udbrud af mæslinger i Nordjylland. Et barn fik sygdommen under et ophold på Philipinerne. Sygdommen bredte sig fra Nordjylland til København og 23 børn blev smittet. - Mæslinger er meget smitsom sygdom, samtidig med at man kan blive meget syg af den. Da der var udbrud i 2002, var de smittede børn indlagt på Aalborg Sygehus, siger han. - Da vi ikke vaccinerede mod mæslinger, døde mellem 1-65 børn om året af sygdommen, forklarer han. Børn er også blevet hjerneskadet af sygdommen. Det samme gælder for Røde Hunde og Fåresyge. - De forældre, der selv i barndommen har haft sygdommen, har for de flestes vedkommende ikke haft gener af det. Men der var nogle som ikke klarede det. Nogle døde og andre blev hjerneskadet, siger Eddie Nielsen.