Aalborg

Mange gode muligheder

12. og 13. juni afholder region Nordjylland det første møde i forsøget på at skabe en ny udviklingsplan for den nye region. En spændende og nødvendig udfordring, da vi alle ved, at tingene ikke kommer af sig selv i Nordjylland, der skal kæmpes for dem.

Jeg tror dog, at det er vigtigt, at der i arbejdet med udviklingsplanen skelnes klart i mellem de forskellige områder i Nordjylland som både har forskellige behov og forudsætninger. Dette bliver f.eks. klart dokumenteret i den rapport fra Jyske Bank, som for nylig blev omtalt i medierne. Her dumpede Vendsyssel i regional udvikling, mens Aalborg-området klarede sig rigtigt flot og lå på siden af eller lige i hælene på Århus og trekantsområdet, i discipliner som vækst i beskæftigelsen, uddannelsesniveau, vækst i erhvervsindkomst, iværksættere og meget andet. Aalborg-området lå langt foran områder som Fyn, Midtjylland, Esbjerg, og Vestsjælland, mens Vendsyssel klarede sig dårligst af alle områder i rapporten. Denne viden mener jeg, at det er vigtigt at tage med som en grundlæggende forudsætninger i arbejdet med den nye regionale udviklingsplan. Når politikerne i de nordligste kommuner i Nordjylland slår til lyd for, at vi skal satse meget mere på turisme, så kan det godt være, at det er et rigtigt svar for en del af regionen, men i forhold til Aalborg-området vil det være en helt forkert medicin at ordinere i kampen for at sikre flere arbejdspladser og en mere fremtrædende rolle på Danmarks kortet. Her er det helt andre ting, der skal til. Noget af det, som jeg synes, at det er vigtigt at satse på er at styrke Aalborg som uddannelsesby, satse på at styrke og udvikle erhvervsområder, hvor vi i forvejen har styrkepositioner som f.eks. IKT sektoren, som har bidraget med en eksplosiv tilvækst af arbejdspladser, samtidigt med, at vi skal satse målrettet på at udvikle nye brancher hvor vi har gode forudsætninger for få succes. Som et eksempel på dette kan nævnes Bio-Medico-området, hvor vi har forskningsmæssige kompetencer, en lægeuddannelse på vej og hvor nye virksomheder er på vej. Senest illustreret ved det tyske medicinal firma Otto Bocks udmelding om, at de vil etablere en ny fabrik med 100 arbejdspladser, der skal fremstille implantater, og på sigt udvikle deres nordjyske datterselskab til en forskningsenhed på 200-300 medarbejdere. Vi har med andre ord mange muligheder i Aalborg-området, men det kræver en målrettet satsning og udvikling med fokus på vidensøkonomi, uddannelse og kompetenceudvikling, hvis potentialet skal udløses. Disse ting mener jeg bestemt, at en kommende regional udviklingsplan skal tage højde for, hvis den skal have en chance for at bringe fremgang for hele det den kommende Region Nordjylland. Hertil kommer, at jeg mener, at det er vigtigt, at vi ikke kun tænker udvikling i Region Nordjylland i en national sammenhæng. Økonomien er som bekendt blevet international som aldrig før, og derfor er det vigtigt, at vi lægger en klar international strategi for, hvordan de nordjyske uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv kan få styrket deres internationale kontakter og forretninger. Et stærkt internationalt kontaktnet er en forudsætning for succes. Samlet set står vi stærkere i Region Nordjylland end vi selv og resten af Danmark tror, nu er det op til os selv at lægge en fremsynet strategi der kan styrke os yderligere.