Mange grunde til at gøre Skagen til nationalpark

Skagen-området er et af 16 områder, som Friluftsrådet har udpeget

SKAGEN:Friluftsrådet er en af hovedaktørerne, når det gælder oprettelsen af nationalparker i Danmark, og rådet har afsat 20 millioner kroner til formålet og dermed fordoblet det beløb, som Miljøministeriet i forvejen havde afsat. Friluftsrådet er også meget aktivt, når det gælder om at udpege områder i Danmark, som måske er egnede til at blive nationalparker. På rådets hjemmesiden præsenteres i øjeblikket 16 forskellige områder som mulige nationalparker, og et af dem er Skagen-området. Friluftsrådets begrundelse for at omdanne Skagen-området til nationalpark er, at hele området mellem Råbjergvej i syd og Skagen by efter danske forhold er et stort natur- og ødeområde indeholdende ca. 600 hektar klitter, klithede og plantager i sammenhæng fra hav til hav. Området bør efter Friluftsrådets opfattelse indgå i, hvad man kalder det "Større sammenhængende naturområde" Skagen. Af andre statsejede arealer indenfor området, som muligvis også kunne tænkes at indgå, nævner rådet Ålbæk Klitplantage og Tversted Klitplantage. Friluftsrådet peger desuden på, at der er mange fredninger i området, som også kunne indpasses, så nogle af dem kan indgå i dette naturområde. I flæng nævnes: Hulsig Hede, Damstederne, Skagen Sønderstrand, Plantagen i Skagen, Skagen Gren, Aalbæk Strand, og rimmer-dobber ved Jerup Styrkerne ved Nationalpark Skagen formulerer Friluftsrådets således: Grenen Danmarks nordligste punkt, hvor solen skinner de fleste timer i landet. Skagen Gren, hvor de to have mødes, har en næsten magisk tiltrækningskraft og besøges hvert år af over en million gæster. Skagens Gren er et område med hvide klitter, heder, våde lavninger og stenede sletter. At Skagen Odde, der i en længde af 30 km, skyder sig ud fra det gamle morænelandskab mellem Frederikshavn og Tversted. At oddedannelsen, hvor de to have støder sammen, fortsætter fire kilometer ud i vandet i det undersøiske rev, Skagens Rev. At området er stadig et af landets bedste steder for iagttagelse af rovfugletræk. Indeholder delområder med gode potentialer for rekreativ anvendelse og friluftsliv. At området også indeholder kulturhistoriske mindesmærker (eks. Den Tilsandede Kirke ). Robust naturområde med adgang og friluftsfaciliteter, stisystemer og overnatningspladser, og endelig at naturområder tiltrækker turister.

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk