EMNER

Mange huller - få penge

Kommunen gør hvad den kan får at følge med

AALBORG:Hos Aalborg Kommunes tekniske forvaltning er man udmærket klar over, at det står skidt til med cykelstierne mange steder. Forvaltningen bruger hvert år omkring en million kroner på at reparere og lappe huller, men det er langt fra nok, hvis man skal undgå tidens tand. - Generelt kan man sige, at vi gør, hvad vi kan, siger civilingeniør Lise Gansted-Mortensen. Ifølge hendes oplysninger gennemkørte trafik- og vejafdelingen sidste år 80 procent af kommunens cykelstier, og derfor ved de nøjagtigt, hvor skoen trykker. - Langt de fleste er fortsat farbare, men de er alligevel er så slidte og udtørrede, at der vil komme store revner og huller indenfor de næste år, forklarer hun. Problemet mærkes især omkring kloakdæksler, hvor de hårde betonrør stikker op, når resten af belægningen begynder at falde sammen. - Vi forsøger at prioritere efter bedste evne, men en vinter kan hurtigt ændre det hele, siger Lise Gansted. Hun påpeger blandt andet, at sne og snerydning med maskiner kan skade den udtørrede asfalt, og andre steder er der også problemer med slitage. - Vi har helt klart et efterslæb, indrømmer hun. - Hvis ikke vi skulle tage hensyn til, hvornår der skal lave lednings-arbejde og bygges andre steder, kunne vi sagtens bruge tre - fire gange så meget på cykelstierne, forklarer Lise Gansted. Foreløbig har kommunens tekniske Forvaltning bl.a. prioriteret ny belægning på de stier, hvor der tidligere har været fliser. I 2001 kom der f.eks. asfalt på stierne i Herregårdsparken, og der er også blevet rennoveret i Gistrup og Uttrup Nord. - Det næste bliver formentlig resten af Nørre-Uttrup, samt Amalienborgstien og en strækning ved Gundorfslund, fortæller Lise Gansted. - I områder med gamle flise-belægninger kan det dårligt betale sig at skifte en eller to, og generelt har vi da også den holdning, at når vi er i et område, så tager vi det hele - også der, hvor man evt. kunne have ventet et år eller to, tilføjer hun. Der bliver med andre ord prioriteret løbende, og ifølge Lise Gansted er der også jævnligt kontakt til Park & Natur, som skal klippe de hække og træer, der vokser ud over cykelstierne. - Men det gælder kun indenfor bymæssig bebyggelse, og kun dér, hvor kommunen selv er grundejer, understreger hun. - Resten er op til den enkelte grundejer, men stierne skal selvfølgelig både være farbare og fremkommelige, forklarer hun.