EMNER

Mange i Thy får nej til julepakke i år

En fjerdedel af 219 ansøgere får nej i år

Thisted Kommunes familieafdeling har bistået de private organisationer i deres indsats for at hjælpe fattige familier godt gennem julen. Børnefamilier med svære økonomiske vilkår har kunnet ansøge om at få en julepakke med mad og godter til en værdi af 500 kroner, og Thisted Kommune har vurderet, hvem der har størst behov for hjælp. Charlotte Birkemose fra familieafdelingen fortæller, at der i år har været 219 ansøgere om julehjælp - mod 160 sidste år. Sidste år fik 119 familier en pakke, og i år er der penge til 151 pakker, men det betyder, at en fjerdedel af ansøgerne har fået afslag på hjælp. Charlotte Birkemose er ikke i tvivl om, at graden af fattigdom i Thy og på Hannæs er forværret. - Sidste år tænkte vi om dem, der fik afslag, at de nok skulle klare sig alligevel. I år er der rigtig mange værdigt trængende, som får et nej, siger hun. Thisted Kommunes familieafdeling har først og fremmest tilgodeset de enlige forsørgere og familier med mange børn. Dernæst har man vurderet familiens indtægtsforhold. - Der er måske også nogle forældre, vi kender, hvor der er sygdom i familien. Der er utroligt mange psykisk syge, siger Charlotte Birkemose. Folkepensionister er ikke kommet i betragtning til julepakkerne.