Lokalpolitik

Mange imod udstykning

Det dur ikke med Liljevej som adgangsvej.

Det er hovedbudskabet i de indsigelser, Hjørring Kommune har fået om den måske kommende udstykning bag Liljevej og Primulavej i Hjørring. Kommunen har holdt en foroffentlighedsfase om udstykningen. Svarfristen var onsdag i denne uge, og der er dumpet ni bemærkninger ind i in-boxen på teknisk forvaltning, herunder en underskriftsindsamling, underskrevet af de fleste husstande ved Liljevej. Modstand mod vejadgang Tonni Hansen, der er sagsbehandler på sagen, har ikke haft tid til at nærlæse bemærkningerne endnu, men han har skimmet dem alle. - De går hovedsageligt på at man vil benytte Liljevej som adgangsvej, fortæller Tonni Hansen. Der er dog også flere, der slet ikke ønsker arealet bag Liljevej og Primulavej udstykket. De ønsker at bevare den grønne kile. Grundsalg i fuld gang Jørgen Bing (SF), der er formand for teknik- og miljøudvalget, har også fået en del henvendelser om sagen. - Folk er forargede over, at grundene sælges, mens udstykningen stadig er i høring. Men jeg har spurgt mig for, og det er helt på sælgers eget ansvar at sælge grundene allerede, fortæller Jørgen Bing. Grundene sælges på betingelse af, at udstykningen ender med at blive godkendt, så der er ikke nogen, der føres bag lyset, og politikerne kan stadig sige nej, hvis de bliver overbevist om at udstykningen er en dårlig idé. Indtil videre er Jørgen Bing den eneste i teknik- og miljøudvalget, der stemmer imod udstykningen. Vender udvalgets flertal igen tommelen op for projektet næste gang det skal til afstemning, skal der laves en lokalplan, der også sendes i offentlig høring.