Mange input om sundhed og trivsel - men ingen konkrete ideer til forbedringer

HIRTSHALS: Der var fokus på sundhedsfremme, og mange overordnede ting blev drøftet, men der var ingen konkrete forslag. Det var udfaldet af mødet på Nordsøcentret i sidste uge, hvor 3F's Skageraks medlemmer havde lejlighed til at diskutere sundhed, trivsel og forebyggelse med tv-lægen Peter Geisling og formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft. Det var 3F Skagerak, FOF Nordvestvendsyssel, Folkeuniversitetet og Sund By i Hirtshals, som havde sat sundhed og trivsel på programmet, og omkring 140 interesserede var mødt op. - Der var en god dialog på mødet, men der kom desværre ingen gode ideer til forebyggende sundhedsinitiativer, siger Mette Jakobsen fra Sund By i Hirtshals. Deltagerne kom vidt omkring i løbet af aftenen. Der blev både diskuteret sundhedsøkonomi, kvalitet af behandlingen, og hvad folk selv kan gøre for at sikre en sund levevis. - Det er vigtigt, at man begynder man at stille krav til sig selv om sund levevis, siger Mette Jakobsen. Der blev også udvekslet synspunkter omkring den fremtidige prioritering. Skal politikerne afsætte flere penge til det forebyggende indsats, selv om det kan betyde, at man bliver nødt til at skære ned på udgifterne til behandling? Mette Jakobsen opfordrer folk til at møde op i Sund By i Hirtshals, hvis de har konkrete ideer til sundhedsfremmende initiativer. 3F Skagerak anbefaler deres medlemmer at diskutere sundhed på arbejdspladsen, og Karl Bornhøft var åben over for en dialog om sunde arbejdspladser. stef