EMNER

Mange irakere skal bo i Thy

Kommunen venter at huse forholdsvis mange irakere fra asylcentret i Hanstholm

Thisted Kommune ved nu, at en hel del af de godt 80 irakere, der siden september har boet på asylcentret i Hanstholm, skal bosættes i kommunen efter årsskiftet efter de nu har fået opholdstilladelse i Danmark. Irakerne på asylcentret tilhører gruppen på 372 personer, der blev hentet til Danmark som led i et politisk forlig. 253 af dem er pårørende, de øvrige har arbejdet som tolke for blandt andre de danske styrker i Irak. Nøjagtig hvor mange af de godt 80 beboere fra centret i Hanstholm, der skal bo i kommunen, er ifølge Ejner Frøkjær (S), formand for social- og sundhedsudvalget, endnu ikke afklaret. - Vi ved, at kommunens flygtningekvote blev opjusteret i forhold til de 42, vi skulle tage i 2007. Det skete blandt andet for at give plads til de irakiske tolke og deres familier, siger Ejner Frøkjær. Kvoten blev justeret op med 30 procent, hvilket for Thisteds vedkommende svarer til 12-13 personer ekstra. - Men viser det sig, at vi skal modtage flere irakere, end vi har kvote til, løser vi det problem ved at bruge af de næste års flygtningekvoter, siger Ejner Frøkjær. De irakere, der bosættes i kommunen, skal som minimum blive boende i tre år før de kan bosætte sig andre steder i landet. Kommunen undersøger i øjeblikket mulighederne for at finde boliger til dem. Læs mere i Thisted Dagblad tirsdag.