Børnepasning

Mange kaffemøder i kalenderen

Politikere inviteret på besøg i daginstitutioner for at se på de lokale fortræffeligheder

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Venstres Jens Arne Hedegaard (tv) er ikke uvant med vigtige kaffemøder, og nu venter der en ny række af sådanne møder forude for formanden for Brønderslev-Dronninglund Kommunes underudvalg for børn, unge og familier. arkivfoto

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Formanden for det nye underudvalg for børn, unge og familier i Brønderslev-Dronninglund Kommune, Jens Arne Hedegaard (V), kan godt indstille sig på - sammen med flere af sine lokale politikerkolleger - at have taget hul på en måned med masser af kaffemøder i kalenderen. Det står klart efter mandagens dialogmøde om den fremtidige børnepasning i den nye kommune, hvor særligt Jens Arne Hedegaard flere gange blev inviteret til at besøge de lokale daginstitutioner for dér at få en kop kaffe eller to - og samtidig se på, hvad de forskellige institutioner har at byde på. Ja tak til kaffe Jens Arne Hedegaard tog imod tilbuddene om kaffemøder og påpegede, at hele underudvalget for børn, unge og familier har sat sig for at besøge alle den nye kommunes daginstitutioner. Jens Arne Hedegaard lovede videre, at de ønskede kaffemøder vil blive holdt inden, at der fra politisk side bliver taget stilling til, hvordan opgaven med børnepasning skal gribes an i den nye fusionskommune. Sidstnævnte melding blev modtaget med tilfredshed blandt kritikerne af det nye forslag, der af en særligt nedsat projektgruppe er blevet lagt på bordet som et bud på, hvordan den fremtidige børnepasning skal skrues sammen. Det er et forslag, der blandt andet peger på behovet for et mere ensartet børnepasningstilbud end p.t. i Dronninglund og Brønderslev kommuner, ligesom der i forslaget lægges op til, at de nuværende fritidshjem og aldersintegrerede institutioner i Dronninglund Kommune skal erstattes af fritidsordninger eller landsbyordninger i skoleregi. Sidstnævnte er forslag, som de berørte institutioner i Dronninglund Kommune slet ikke bryder sig om, og mens nogle af disse kritikere på mødet i mandags talte for at bevare de børnepasningstilbud, som Dronninglund Kommune har, så blev det også fra flere sider af Brønderslev-lejren påpeget, at også de nuværende børnepasningstilbud i Brønderslev Kommune er velfungerende og populære. Giv plads til forskelle Det fik derfor flere i foredragssalen til at opfordre de tre politikere i debatpanelet, Jens Arne Hedegaard, Carsten Jespersgaard (V) og Ole Jespersgaard (S), til at arbejde videre med en børnepasningsmodel, hvor der også fremover er plads til de nuværende forskelligheder i børnepasningstilbuddet. Det kunne ingen af de tre nævnte politikere direkte love, men de fastslog alle som én, at de i den igangværende høringsfase er indstillet på at lytte. - Og det gælder så i sidste ende om at tage det bedste fra begge de nuværende modeller, bemærkede Jens Arne Hedegaard, der her blev bakket op af Ole Jespersgaard. Den bedste vej - Venstre har talt om at finde "Den tredje vej", men det vigtigste er i mine øjne at finde "Den bedste vej", og den skal vi nu have fundet sammen med jer. - Samtidig tror jeg ikke, at vi nødvendigvis behøver at have noget nyt klar 1. januar 2007. Vi skal give os god tid til at finde den bedste løsning, sagde Ole Jespersgaard, der sammen med de andre politikere i debatpanelet tillige erklærede sig indstillet på at fokusere på, hvordan man også i de mindre byer skaber et pasningstilbud, der rummer plads til børn, der er højere oppe i skolesystemet end 3. klasse.