Byggeri

Mange klar til at bygge nyt center

Håndværkerinteressen fejler ikke noget, når det gælder det nye maritime oplevelsescenter som Limfjordsmuseet i Løgstør vil opføre. 26. september er der licitation på byggeriet, der skal ligge på den gamle gasværksgrund i Fischersgade, og da håndværkernes frist for at bestille licitationsmateriale hos totalrådgiver Poul Lasse Ganges udløb, så havde ikke færre end 32 håndværker rekvireret materialet.

Over 30 håndværkere har rekvireret tegninger og licitationsmateriale forud for licitationen på et maritime oplevelsescenter 26. september. tegning: arkitekt poul lasse ganges

Over 30 håndværkere har rekvireret tegninger og licitationsmateriale forud for licitationen på et maritime oplevelsescenter 26. september. tegning: arkitekt poul lasse ganges

- Der er fem entrepriser, og bestillingen af licitationsmateriale er nogenlunde ligeligt fordelt over de fem entrepriser, siger Poul Lasse Ganges, der nok havde forventet stor interesse, men alligevel er positivt overrasket over, at så mange håndværkere har bedt om at få licitationsmaterialet. - Jo, interessen ligger over det, vi havde turdet håbe på, så det er meget tilfredsstillende, siger totalrådgiveren, der ikke er særlig nervøs med hensyn til om håndværkerne når at få bygget centret selvom EU har fastsat en meget skarp tidsfrist. EU har bevilget tre mio. kr. til centret, men på den betingelse, at det maritime oplevelsescenter står færdigt 1. april næste år. - Byggeperioden på ca. seks måneder er såmænd ikke kortere end hvis der ikke havde været tidsfrist på. Tidspresset er ikke exceptionelt, men vi har selvfølgelig hele tiden hængende over hovedet, at vi SKAL være færdige 1. april, og der kan jo altid opstå problemer ved vinterbyggeri. - Jeg begynder nok at blive betænkelig, hvis der ligger sne på jorden fra først i november til slutningen af marts. Men hvad det angår, så tillader jeg mig at være optimistisk og skele til vinteren sidste år, siger Poul Lasse Ganges. Han understreger i øvrigt, at de omkring 800 kvadratmeter på mange måder bliver lettere at opføre end hvis der f.eks. var tale om et parcelhus af tilsvarende størrelse. - Det er en lidt lettere proces - f.eks. er hovedkonstruktionen med stålbuespær, siger han.