Mange kommuner skal dele ansvaret

Nordjysk politiker kæmper for at undgå spredning af vejansvar

Trafikpolitik 1. december 2004 05:00

NORDJYLLAND: Det nordjyske folketingsmedlem ArneToft (S) frygter, at ansvaret for hovedparten af de nuværende amtsveje ved strukturreformen bliver spredt ud på de 11 ny nordjyske kommuner, således at det både bliver en dyrere og mindre trafiksikker løsning. Den frygt bliver dog tilbagevist af regeringen, der lægger vægt på, at ansvaret for vejområdet nu kun bliver delt på to instanser - nemlig staten og kommunerne. Nu har amterne også et stort ansvar, men her er det planen at overføre 80 procent af amtsvejene til kommunerne. Arne Toft har over for trafikminister Flemming Hansen (K) presset på for at få en afklaring af, hvordan situationen vedrørende vejene bliver efter kommunalreformen. Senest har han stillet en række skriftlige spørgsmål til trafikministeren. Svarene er underskrevet af Connie Hedegaard (K), der er fungerende trafikminister. I sit svar understreger ministeren, at antallet af forvaltningsled bliver reduceret fra tre til to. - Det skal tages i betragtning, at staten overtager de største af de nuværende amtsveje, hvilket - i kombination med, at kommunerne bliver større - i sagens natur vil bidrage til at begrænse eventuelle problemer, skriver Connie Hedegaard. Hun nævner, at Trafikministeriet har nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal se på områder, hvor der i en periode kan opstå koordineringsproblemer i forbindelse med, at vejansvaret bliver fordelt på to instanser. I regeringen oplæg til strukturreform er det ikke planen, at de ny regioner overhovedet skal have noget vejansvar. Vedrørende koordinering af initiativer vedrørende trafiksikkerhed mener trafikministeren, at det må bero på et indbyrdes samarbejde på kommunernes eget initativ. Efter ministerens opfattelse vil de ny større kommuner i deres vejforvaltninger kunne styrke fagligheden, og det vil kunne give et løft til det lokale trafiksikkerhedsarbejde. Anre Toft siger, at han nu vil studere svarene. Derefter vil han vurdere, om der er mulighed for at gøre yderligere i sagen. Han er ikke tilfreds med de svar, som han har fået. - Det er meget almene svar, der siger lidt og alligevel ikke giver svar, siger Arne Toft. Han mener, at der er vigtigt at få en løsning. Egentlig havde hans parti ønsket, at ansvaret for de nuværende amtsveje skulle ligge i de ny regioner. - Det er vigtigt, at der kommer en koordinering mellem kommunerne. Hvis ansvaret for de nuværende amtsveje ikke bliver placeret i de ny regioner, så kan løsningen også blive et fælleskommunalt selskab. Problemet er så, at et sådant nyt fælleskommunalt samarbejde vil stride lidt med intentionerne i strukturreformen. Her har man sagt, at det var vigtigt at få større kommuner for at undgå de fælleskommunale selskaber, som man kan sige har et demokratisk underskud, siger Arne Toft. Han tilføjer, at Nordjyllands Amt på vejområdet har handlet helt i tråd med regeringens politik ved, at alt, hvad der kan udliceres, er blevet det. Tidligere har vejmænd fra Nordjyllands Amt henvendt sig til Folketingets trafikudvalg med spørgsmålet om de fremtidige vejforhold og trafiksikkeheden, ligesom også vejingeniørernes organisation har henvendt sig til en række politikere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...