Energiselskaber

Mange millioner til Aalborg er næstbedst

ELSAM:Efter byrådsbeslutningen om fortsat at indgå i den jysk-fynske flertalsaktionærgruppe, der dermed bevarer aktiemajoriteten i Elsam, kunne det godt se ud til, at byrådsflertallet bestående af socialdemokraterne, venstre, konservative og dansk folkeparti ikke ønsker at bevare elforsyningen på danske hænder. Det er en forkert udlægning. Socialdemokraterne i Aalborg byråd ønsker at bevare el-sektoren på danske hænder, og dermed sikre forbrugerne en sikker forsyning, en rimelig pris og bevarelse af arbejdspladser. Men socialdemokraterne i Aalborg byråd forholder sig til virkelighedens verden. Det er, som også DR's pengemagasin iøvrigt kom frem til, at når staten via Dong opkøber Elsamaktier, så er det udelukkende for at gøre Dong mere værdifuld. Staten har nemlig besluttet sig for i første omgang at sælge 49 procent af aktierne i Dong og senere forhandle om at sælge mere. Et stærkt Dong, vel at mærke på bekostning af Elsam, betyder, at staten scorer en masse penge, men det gør de på bekostning, at aktionærerne i Elsam, deriblandt Aalborg kommune. Når Preben Pedersen fra de radikale kalder flertallet i Aalborg byråd for krejlere, ja så har han helt ret. Vi vil såmænd gerne kaldes krejlere, hvis det sikrer Aalborg kommune penge på bogen. Og det er ikke småpenge, vi taler om, det kan dreje sig om trecifrede millionbeløb ekstra. Og som byrådsmedlemmer i Aalborg, vil vi da hellere sikre penge til kommunekassen end til statskassen. Socialdemokraterne i Aalborg synes, at det bedste ville være at bevare elsektoren på danske hænder, men er det ikke muligt, er det næstbedste at sikre Aalborg en masse millioner, en masse millioner der kunne bruges til at gøre Aalborg gældfri, og dermed sikre en stærk kommune, der har råd til at bevare et højt serviceniveau for vores borgere.