Retspleje

Mange møder op i skatteankenævn

Tiden til sagsbehandling er blevet mere end halveret

AALBORG:Sidste år benyttede et halvt hundrede skatteydere sig af den mulighed, som de har, for at forlange foretræde for skatteankenævnet. Det betyder, at omkring hver femte klager mødte op til møde med skatteankenævnet. Omkring fire procent af de borgere, som skattevæsenet sætter op i skat, vælger at klage til skatteankenævnet. I nævnet har man de seneste år arbejdet meget målrettet for at nedbringe tiden for sagsbehandlingen. For blot fire år siden var den gennemsnitlige behandlingstid på omkring et år, men den er nu mere end halveret. Skatteankenævnet holder møde hvert 14. dage. - Tit er der ved et møde to-fire borgere, som har søgt foretræde. Hvis man mener, at der er ny oplysninger i en sag, så er det en god idé at møde op, men det er jo ikke sådan, at man kan stille spørgsmål eller diskutere med skatteankenævnet. Men kommer der på mødet ny oplysninger frem, så sker det jo også, at skatteydere får medhold. Skatteankenævnets opgave er, at være på borgerens side. Det føler jeg, at vi er, men det betyder selvfølgelig ikke, at en skatteyder får ret, hvis han eller hun ikke har det, siger skatteankenævnets formand Preben Pedersen (R). Skatteankenævnets opgørelse for 2002 viser, at et meget stort antal klagere støtter sig til eksperthjælp. Knap halvdelen af alle lønmodtagere, der går til skatteankenævnet, gør brug af revisor eller advokat, og for erhversdrivende drejer det sig omkring 55 procent af klagerne. - Jeg kan sådan set godt forstå, at mange vælger at få hjælp af en advokat eller en revisor. Mange ting inden for skatteområdet kan være svære at gennemskue. Men samtidig går jeg ud fra, at revisorer og advokater fortæller skatteyderne det, hvis de har sager, som det ikke kan svare sig at gå videre med. Skateankenævnets arbejde viser, at omkring to procent af de forhøjelser, som skatteafdelingen gennemfører, er behæftet med fejl. De seneste år har borgernes retssikkerhed ofte været drøftet i skatteankenævnet, og her blev der især peget på den usikkerhed, som den forholdsvis lange sagsbehandlingstid tidligere har givet. Men også skatteankenævnenes fremtid bekymrer Preben Pedersen. Her ønsker regeringen en effektivisering samtidig med, at et bredere fagligt grundlagt i de enkelte nævn skal være med til at styrke retssikkerheden. - Her frygter jeg, at der bliver set lidt for meget på mulighederne for at spare penge. Jeg frygter, at centralisering kan skade retssikkerheden. Nogle skatteankenævn har nu så få sager, at man må spørge om det er tilstrækkeligt til at bevare dem. Der er nu over 200 skatteankenævn, men i forbindelse med den lovændring, der er på vej, har det været talt om at skære antallet ned til et halvt hundrede. Jeg har foreslået mit partis folketingsgruppe måske at søge et kompromis med regeringen, så der måske fremover bliver 75-80 nævn, siger Preben Pedersen.