Mange muligheder for at skabe job

Krog: Ny erhvervspulje med folkelig opbakning vil kunne skabe mange job

HJØRRING:Initiativgruppen bag den påtænkte erhvervspulje er optimister. Idemanden, penioneret politibetjent Niels Jørn Krog, baserer sin optimisme på konkret kendskab til flere lokale virksomheders skuffeprojekter. - I hundrevis af job arbejdspladser kan skabes, hvis pengene blot er til stede. Flere arbejdspladser, jeg har talt med, er klar til at udvide produktionen, hvis vi kan stille med risikovillig kapital, siger Niels Jørn Krog. Han lægger dermed den samme grundlæggende optimisme for dagen som erhvervsdirektør Bo Geertsen. Sidstnævnte var forleden i NORDJYSKE, fremme med lignende meldinger om en frodig underskov af jobideer hos lokale virksomheder, hvis blot støttemulighederne er til stede. Niels Jørn Krog håber, at en blanding af almindelige borgere og virksomheder, går ind med små og store beløb, så man kan skabe en slagkraftig pulje, der hurtigt kan sætte gang i nye job. - Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra virksomheder, så vi tror, at ideen kan bære, siger Niels Jørn Krog. Hvis man skyder penge i projektet skal man ikke regne med at blive rig med det samme. - Vi vil selvfølgelig overveje en eller anden form for afkast efter nogle års forløb, men det vigtigste for os, er at der skabes mulighed for nye lokale job, siger Niels Jørn Krog, der ligesom de øvrige deltagere i initiativgruppen, advokat Birte Dyrberg og revisor og viceborgmester Jens Broen arbejder gratis. I første omgang skal folk, der vil skyde penge i investeringspuljen ikke af med penge, men blot tilkendegive overfor inititiativgruppen om de vil være med. Når gruppen vurderer, at der er tistrækkelig mange seriøse henvendelser, går man videre. Eventuelle ansøgninger om støtte til jobprojekter skal til den tid sendes til Birte Dyrberg.