Mange nordjyder er kortuddannede

Øgede kvalifikationskrav til fremtidens medarbejder

Skolevæsen 10. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: Udover at Nordjyllands Amt er landets nordligste, var der måske en anden oplagt årsag til, at den rullende lær-for-livet kampagne i går havde nordjysk premiere på sin færd rundt til landets øvrige 13 amter. 41 pct. er nordjyderne er nemlig kortuddannede, hvilket vil sige, at de er gået ud af skolen efter folkeskolen. Nordjylland har således et stort uddannelsesunderskud og et betydeligt potentiale af den gruppe, som kampagnen gerne vil have fat i. Det er fagforbundene SiD og KAD plus AMU, som står bag projektet i samarbejde med Nordjyllands Amt og VUC. Uddannelse er vigtigt både for, at den enkelte kan klare sig, men også for at samfundet kan stå sig i konkurrencen på de internationale markeder. Uddannelsesudbyderne står i kø for at tage fat. Udfordringen er blot at få tag i folket. Når der er god gang i beskæftigelsen, som det er tilfældet i øjeblikket, kniber det med at få folk ind på skolebænken. Det kan bl. a. aflæses på vigende søgetal hos VUC Amtsborgmester Orla Hav kunne ved kampagnestarten i går i øvrigt oplyse, at for hver fem, der forlader arbejdsmarkedet i de kommende år, kommer kun tre nye ind. Det betyder, at de skal være særdeles velkvalificerede. Skole på fabrikken Det var amtsborgmesteren, der åbnede kampagnen ved et møde på Flextronics i Pandrup, en international elektronikvirksomhed med 1400 ansatte, hvor omkring 400 i år kommer igennem et uddannelsesforløb gennem AMU. AMU har etableret sig på stedet med skolestue og på vej til at åbne skolestue nummer to. Medarbejderne har mulighed for at veksle mellem arbejde og uddannelse. Regionschef for AF i Nordjylland, Anders Hesselholt, mindede om, at selv om man har talt om livslang læring i mange år, er man ikke nået dertil, at virksomhederne er tilfredse, når man spørger tættere til problemerne. - Virksomhederne får ikke alle den arbejdskraft, de efterspørger. Derfor er det vigtigt, at de enkelte organisationsmedlemmer er klar over, hvilke tilbud der er for at få mere uddannelse, sagde Anders Hesselholt. Direktør Peter Hinrup beskrev Flextronics som en virksomhed, der bruger bunkevis af ressourcer for at give de ansatte et kompetenceløft. Hovedparten eller mellem tre fjerdedele og fire femtedele er ufaglærte timelønnede medarbejdere. - Min opgave er ikke, som min amerikanske direktør udtrykker det, omsat til godt nordjysk, at drive et socialt filantropisk foretagende. Jeg skal holde Flextronics oppe og ikke arbejdsløsheden nede, sagde han. Uddannelsessekretær hos SiD, Poul Hansen, mindede om, hvor vigtigt det er med uddannelse. På trods af, at der bliver færre ufaglærte, bliver der reelt flere ufaglærte arbejdsløse, fordi de ufaglærte job forsvinder. Den type job outsources, primært til østlandene. - Danmark er konkurrencedygtigt i den dyre ende. Vi havde ikke en chance for at have det samfund, vi har, hvis vi ikke havde det uddannelsesniveau, vi har. Højere løn - Uddannelse er en af de faktorer, der skaber størst forskel. Uddannelse giver ikke blot højere løn, men også øget selvtillid og selvværd. Kampagnen, som nu ruller ud over landet og slutter på Bornholm om 14 uger, sætter fokus på, at voksenuddannelserne ikke kun er for arbejdsledige. Det sker således ved, at der gøres stop ved en række virksomheder, der har vist initiativ og forståelse for at udnytte de eksisterende muligheder inden for uddannelsessystemet. Flextronics blev i går fremhævet, fordi man på fabrikken har etableret et samarbejde med AMU-Nordjylland om opkvalificering af medarbejderne. Tidligere var det IT-oplæring, der satte dagsordenen for de enkelte virksomheder, når det drejede sig om efteruddannelse af medarbejderne. Nu er det arbejdsgivernes ønske om at tiltrække og fastholde arbejdskraften, der er den dominerende drivkraft for samarbejdet om efteruddannelse. Når bussen i formiddag er i Frederikshavn hos MAN B&W Diesel er diskussionsemnet, om 1 mio. danskere risikerer at få det røde kort af det danske arbejdsmarked. Op imod en tredjedel af alle private virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft på trods af eksisterende ledighed.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...