Skolelukninger

Mange nye idéer

Tidligere ringetider og skoleklynger blandt forslag fra skolebestyrelser

Mange af skolebestyrelserne har taget imod politikernes opfordring til at komme med nye idéer. Lille juleaften var der frist for indlevering af kommentarer til de spareforslag, som byrådet har sendt ud til udtalelse - og her har mange skolebestyrelser samtidig benyttet muligheden for at komme med nye indspark til skoledebatten. Klokkerholm Skole foreslår, at man kompenserer for en nedskæring i timetallet ved at ringe ind til timerne to minutter tidligere, så timen kan begynde præcist. - Dette praktiseres i dag på Tune Skole ved Roskilde med succes, og vil over et helt skoleforløb - ganske gratis - give et halvt års ekstra undervisningstid, skriver skolebestyrelsen. Dronninglund Skole foreslår, at man indfører et nedre klassedelingstal på 13 elever. Toftegårdsskolen i Jerslev foreslår, at man samler overbygningselever fra Serritslev, Ø. Brønderslev hos dem sammen med skolens eksisterende overbygning. Thise Skole foreslår, at man undersøger muligheden for at ændre i timetal og normering på specialklasserne, at man dropper svømmeundervisningen og at man giver penge til, at flere specialklasseelever kan gå i den almene folkeskole. - Disse ressourcer kunne så være mindre en de ressourcer, der ville have været anvendt til et specialklassetilbud. På den måde er der både sparet penge og skabt muligheder for, at flere elever kan modtage et undervisningstilbud i nærmiljøet, skriver de. Serritslev Skole foreslår, at Serritslev og Thise Skoler slås sammen til en skole med undervisning i begge byer. - Dette ville kunne give besparelser på flere måder, f. eks. en leder, en tillidsrepræsentant, en bibliotekar osv, skriver skolebestyrelsen, der peger på, at det vil give et ligeværdigt forhold og ikke et storebror-lillebror forhold mellem skolerne. Flere peger på forskellige konstruktioner med en eller flere rene overbygningsskoler. Flauenskjold Skole foreslår, at man i alle skoler i landdistrikter har 0.6. klasse, mens der bliver fem overbygningscentre, tre i Brønderslev og et i Dronninglund og Hjallerup. Dronninglund Skole foreslår, at man laver en struktur med skoleklynger, hvor fire centerskoler, Hjallerup Skole, Dronninglund Skole, Hedegårdsskolen og en ren overbygningsskole, får tilknyttet en-tre satellitskoler. Søndergades Skole har lavet en beskrivelse af en ny struktur med Skolecenter A, B, C og D i Brønderslev, hvor de små skoler organiseres med store hovedskoler. Hedegårdsskolen bliver til og med 6. klasse og er hovedskole for Thise og Serritslev Skoler som så kun skal gå til og med 3. klasse. Tilsvarende skal Søndergades Skole være en hovedskole med til og med 6. klasse og Ø. Brønderslev Skole, som også skal have 0. til 6. klasse. Det tredje center skal være en ren overbygningsskole på Skolegades Skole, mens Toftegårdsskolen i Jerslev er det fjerde, som også får tilført alle specialafdelinger fra Brønderslev-skolerne. Hermed sparer man syv klasser, skriver skolebestyrelsen, der foreslår at man tænker lignende tanker i den østlige del af kommunen. Nogle af skolerne udtrykker ærgrelse over, at skolelukninger ikke er på banen. - Besparelsens samlede størrelse taget i betragtning på 12 mio. årligt vil en byrådsbeslutning uden skolelukninger give en unødvendig stor serviceforringelse for alle, som vi gerne ville have været foruden, skriver Toftegårdsskolen i Jerslev. - Skolebestyrelsen foreslår, at byrådet vælger løsninger, der frigør midler bla. ved at reducere antallet af skoler eller ændre skolestrukturen, således at der fremover vil være færre og dermed større overbygningsskoler, og samtidig genoverveje muligheden for reduktion i antallet af skoler, skriver Øster Brønderslev Skole. - Ved stædigt at fastholde en struktur med 13 folkeskoler vil kvaliteten af kommunens samlede undervisningstilbud blive markant forringet, lyder det fra Dronninglund Skole. Hjallerup Skole giver udtryk for en undren. - Det undrer os bare, at det kun er folkeskoleområdet, der skal finansiere lokalområdernes overlevelse, det må være en kommunal opgave?, skriver de. Flere hilser et af de udsendte forslag velkomment - forslaget om at ændre på skoledistrikterne, så klasserne bliver bedre fyldt op. Der er ingen store protester fra bestyrelserne imod, at skoler uden overbygning mister 7. klasse - heller ikke fra dem, der står til at skulle afgive den årgang. Til gengæld får de generelle besparelser på timetal, holdtimer og antal børn i klasserne megen kritik med på vejen. Der ventes en beslutning om skoleområdets fremtid til februar.