Mange ønsker hjælp til motion og træning

Sund By Butikken får overraskende mange borgerønsker om fysisk aktivitet

BROVST:For første gang har Sund By Butikken ført nøjagtig statistik over alle henvendelser fra borgerne. Det har overrasket personalet, at så mange Brovst-borgere har behov for en eller anden form for motion eller træning. - Vi havde ikke tænkt på. at der var så mange henvendelser om fysisk aktivitet, siger lederen af butikken, Lone M. Jensen. Af 600 henvendelser i årets første fire måneder drejer de 128 sig om hjælp til at dyrke motion eller bevæge sig. 47 ønskede at komme på motionshold, for eksempel ældreidræts-tilbud eller motion for overvægtige, mens 66 ønskede at deltage på gå-hold, bækkenbundstræning, rygskole eller andre tilbud til folk med bestemte skavanker. I samme periode fik Sund By Butikken 70 henvendelser om hjælp til sociale eller trivselsmæsssige forhold, og det kan for eksempel være støtte til selvhjælpsgrupper eller til dannelse af netværk. Også kostrådgivning er et af de tunge områder for Sund By Butikken. Her har været 100 henvendelser, flest til diætistrådgivning, mens nogle få blot har hentet en pjece om et eller andet emne. De øvrige kontakter med personalet i butikken spreder sig over mange forskellige ting: Rygestop, prævention, blodtryksmåling, udlevering af reflekser, undervisning, høreomsorg, kontakter med samarbejdspartnere i for eksempel skolerne. Flest kvinder Sund By Butikken har tidligere i perioder krydset personernes køn og alder af ved henvendelser, men nu er alle Sund By Butikker pålagt at føre en regulær statistik. Lone M. Jensen betegner tallene som noget, der er brugbart. Så kan Sund By Butikken nemlig se, hvilke arbejdsområder, der er interesse for. Af statistikken kan også læses, at de fleste henvendelser sker personligt, nemlig 291, mens næsten lige så mange, 284, griber telefonen. E-mail bruges af 23, og bare to skriver et brev til Sund By Butikken. Over halvdelen af henvendelserne kommer fra personer i alderen 25-59 år. Der er en overvægt af kvinder bag kontakterne, nemlig 373, mens de 206 er mænd - og hele 21 er registreret som tilhørende begge køn! Dette sidste skyldes dog ikke nogen biologisk ejendommelighed ved Brovst-borgerne, men udelukkende, at edb-programmet ikke kan registrere de to køn hver for sig, når der er tale om grupper.