Forurening

Mange private vandboringer er forurenede

FJERRITSLEV:Op mod en tredjedel af de ca. 350 private vandboringer på landet i Fjerritslev Kommune er så forurenede, at de er direkte sundhedsskadelige og burde lukkes. Det vurderer miljøtekniker Peter Laursen fra Fjerritslev Kommune, som har tilsynet med vandforsyningen i kommunen. - Der er ingen grund til at tro, at forholdene er meget bedre hos os end i de fire amter, der netop har fået undersøgt tusindvis af boringer. Ud fra de prøver, vi tog i Trekronerområdet i forbindelse med tilbuddet om tilslutning til fælles vandværk, vil jeg tro, at over hundrede husstande i kommunen bruger en privat brønd, som enten har for højt nitratindhold eller colibakterier i vandet, siger han. Grænsen for sundhedsskadeligt nitratindhold er fastsat til 50 mg pr. liter, mens der overhovedet ikke må være colibakterier i drikkevand. Nitraten er især skadelig for kredsløbet hos småbørn og gravide eller ammende kvinder, mens colibakterierne kan give maveinfektioner. Undersøgelsen, Peter Laursen omtaler, har vist at op mod halvdelen af samtlige private brønde ikke har en tilfredsstillende kvalitet, især fordi forurenet overfladevand løber i boringen. Forureningen stammer især fra gødning og utætte kloakledninger. - Der bliver ganske vist færre og færre private brønde i kommunen, fordi de typisk sløjfes i forbindelse med hushandeler. Og det er nok fra den dårlige ende, de nedlægges. Tidligere har vi haft over 700 private brønde, oplyser Peter Laursen. De private brønde skal undersøges hvert femte år for bakterier og nitrat, kræver loven, mens der ikke er krav om undersøgelse for sprøjtegifte, da den er meget dyr. Derfor indgår den type forurening slet ikke i Peter Laursens vurdering.