Mange reaktioner på salg af havnearealer

Trækker åbenbart mere end Vestby

FREDERIKSHAVN:Havnens beslutning om at udbyde store og ikke kajnære arealer til salg har givet mange henvendelser til havnekontoret. - Nu kom NORDJYSKE os jo lidt i forkøbet med at få meldt bestyrelsesbeslutningen ud, og inden vi har fået fastsat priser, så flere har ringet og spurgt, om det nu også stod til troende, det de havde læst i avisen, og det kan kun bekræftes. Artiklen var helt korrekt, siger havnedirektør Preben Reinholt. - Der har da også været en del henvendelser fra virksomheder, der har meldt interesse for at købe den jord, de hidtil har siddet til leje på, og også en række forespørgsler på de ubebyggede arealer, fortæller Preben Reinholt. Det er især den store og umiddelbart salgsbare firkant på 122.000 kvm. ved vejen Sandholm og vest for miljøbassinerne, en del forespørgsler har koncentreret sig om. - Jeg er faktisk lidt overrasket over, at der har været det antal reaktioner, og fra folk med tanker om at bygge nyt og ekspander uden at der nødvendigvis behøver at følge kajplads med, siger Preben Reinholt. Bedre end Knivholt - Argumenterne lyder, at det er mere centralt end ved Knivholt. Så hvis det viser sig, at virksomhederne har mere lyst til det, end at rykke vestpå, må kommunen nok til at gøre sig nogle overvejelser om den fortsatte byggemodning af erhvervsjord, mener Preben Reinholt. Da havnen er kommunaltejet, har kommunen en fortrinsret til køb af de arealer på havnen, der kommer i udbud. Hvad prisen bliver på arealerne, regner havnekontoret i øjeblikket på, og med forventet godkendelse i havnebestyrelsen i marts. Men købere kan reservere jord allerede nu. Rygter på havnen vil vide, at priserne kan havne i både 200 og 300 kr. pr. kvadratmeter, me hertil siger Preben Reinholt, at det er alt for tidligt at slutte noget om endnu. De nuværende lejere på havnen betaler i gennemsnit godt 20 kr. pr. kvm. i leje om året. De får nu valget mellem at købe deres arealbesiddelser eller at fortsætte som lejere. Skibsprovianteringshandler K. A. Olsen, der også er formand for havnens areallejere, siger at han for sin egen del har meddelt havnen, at han er interesseret i eventuelt at købe de grunde, han er lejer af. - Men nogen endelig stilling kan jeg naturligvis ikke tage, før jeg ved, hvad prisen bliver, siger K.A. Olsen. Han tilføjer, at når havnens salgsbetingelser foreligger, vil han som formand for areallejerne meddele dem ud til medlemmerne.

Forsiden