Mange slags intelligens

Der findes ikke en entydigt intelligenskvotient, IQ. IQ kan måles på mange måde med forskelligt resultat.

Humaniora 12. december 2004 23:40

Der findes ikke nogen præcis definition af begrebet intelligens. Men mange taler om flere slags intelligens. Nogle taler om fem, andre om syv. Det mest anerkendte antal er ni. Den amerikanske psykolog Howard Gardner har defineret de ni intelligenser, som mange fagfolk bruger som udgangspunkt. De ni intelligenser er: Den personlige indre - også kaldet den følelsesmæssige intelligens, som giver selvindsigt. Den personlige omverden - også kaldet den sociale intelligens, som sikrer indlevelse i andre. Den kropslige-kinæstetiske - præcis brug af kroppen, f.eks. Michael Laudrup. Den musiske - at opfatte og udtrykke rytme, også f.eks. i krop og digte. Den rumlige - at samle brugen af sanserne og deres indtryk. Naturens - at skelne mellem levende og dødt, at opfatte landskaber, vejr og klima. Den verbalt-sproglige - tale og skrift som kendt fra det meste af skoletiden. Den logisk-matematiske - tal og tænkning, som sammen med den verbalt-sproglige intelligens optager 80 procent af skoletiden. Bevidstheden om eksistensen - også kaldet den åndelige eller filosofiske intelligens. Mensa optager medlemmer ud fra tests, der mest vægter intelligens som lig med hastighed i tankevirksomhed. Mensa måler det, der kan kaldes klassisk intelligens. Ifølge Mensa kan den ikke trænes frem, blot opdages. Den lader Howard Gardners sproglige og matematiske intelligens fylde mest, den rumlige, naturens og den musiske mindre, mens hverken den følelsesmæssige, sociale, eksistentielle eller kropslige intelligens tæller med. Kilde: www.mensa.dk, Howard Gardner: De mange intelligensers pædagogik, m.fl.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...