Mange små ændringer

AALBORG: Selvom der ikke er tale om nær så stor en omlægning som i 2004, er der alligevel masser af ændringer i den ny køreplan for Aalborg Kommune. Justeringerne kan blandt andet ses på www.aalborg.dk/bus, men det drejer sig i store træk ud om følgende: - Metrobus 5 og 6 kobles sammen, og metrobus 6, som kører mellem Lindholm Station og Universitetet via tunnellen, reduceres fra 10 til 20 minutters drift i myldretiden. - Aalborg Øst får en ny liniegren. Ved at forlænge den nuværende linie 18 oprettes en ny rute, så området både får en bedre betjening af det nye boligkvarter ved Stenbjergvej, Østre Uttrup, Teknisk skole og det nye kvarter ved havnen. - Der kommer bogstaver på metrobus 1 og 2. De forskellige endestationer får hvert sit bogstav, og det skulle gerne gøre det lettere at se, om man er kommet med den rigtige bus. - Betjeningen af det sydlige Svenstrup forbedres ved at forlænge metrobus 1. Herved opnås en direkte forbindelse mellem den sydlige del af Svenstrup og byen, som der var tidligere med linie 10 og 11. - Vodskov, som i dag har bus hvert kvarter i myldretiden, får med den nye køreplan kun 10 minutter mellem busserne. Det opnås ved at mindske antallet af busser mellem Bouet og Nytorv, hvor behovet ikke har været stort nok til 5 minutters drift. Fremover bliver der ren 10 minutters drift på hele strækningen mellem Nytorv og Vodskov i myldretiden. - Vandrerhjemmet får bussen tilbage. På turene til og fra Egholmfærgen indsættes en bus mere for at kunne holde køreplanen, og det giver så meget luft, at man også kan nå til Vandrerhjemmet på alle afgange, som kører til Egholmfærgen. - Ferslev Skole og Volsted, samt i området ved Øster Uttrup, Hennedal og Rørdal får nye teletaxaordninger. Ordningerne skal forbedre den kollektive trafik på strækninger, hvor behovet ellers ikke er så stort. - Linie 42 forlænges på enkelte afgange mellem Tylstrup til Luneborg. - Fremover kører servicebus S3 via stoppestedet ved Aalborghallen. Til gengæld nedlægges S3 omkring Nørre Uttrup Torv i Nørresundby, da stoppestedet på denne omvej kun benyttes af meget få. - Fra omkring 1. december 2005 dobbeltrettes Vingårdsgade for busser. Stoppestedet i Algade ved Museet nedlægges, og der oprettes i stedet stoppested i Vingårdsgade ved Super Brugsen. - Der etableres teletaxi mellem Ferslev Skole og Volsted. Kører hver time, aften og weekend. - Linie 36 stopper med at køre Gudum by ( i Sejlflod kommune) på grund af for stram køreplan. Ændringen betyder gangafstand fra Gudum til linie 36 på 6-700 m. - Linie 39 og 40 fortsætter med at køre til havekolonierne ved Øster Uttrup på samme måde som i sommeren 2004. - Servicebus S2 afkorter ruten til Strubjerg, så der ikke længere køres til Lindholm station på grund af for stram køreplan. Ved Nr. Uttrup Torv ændres ruten, så der køres via Uttrupvej. - Servicebus S4 nedlægges i myldretiden, da ruten erstattes af nye afgange på metrobus 1.