Hospitaler

Mange smukke ord....

SKAGEN:På et møde den 28. august besluttede amtets sundhedsudvalg, at indstille til amtsrådet at lukke Skagen Sygehus. To dage senere udsendte direktøren for sundhedsområdet Jesper Christensen nogle brochurer om "servicedeklaration om de nordjyske sygehuse". Overskriften lyder "De nordjyske sygehuse - sætter patienten i centrum". Et sted i brohuren hedder det: "Medicinske patienter er ofte ældre borgere, som kan have glæde af at blive behandlet på et sygehus i nærheden af deres pårørende. Nordjyllands Amt arbejder derfor for at bevare de lokale sygehuse og tage udgangspunkt i patienternes ønske om at blive behandlet i deres lokalområde." I en lille handy folder "Fakta om Nordjylland 2002" er amtets opgaver og mål på sygehusområdet omtalt. Her hedder det blandt andet: "Alle syv sygehuse bevares." "Skadestuer bevares på alle sygehuse." "På det medicinske område lægges der ikke op til større ændringer." "Det er aftalt med Falck, at den gennemsnitlige responstid i amtet maksimalt må være på 8,6 minutter." Da amtet for to år siden vedtog en overordnet sygehusplan 2000-2003 hed det blandt andet i en tilhørende folder: "Det overordnede mål med sygehusplanen er først og fremmest at sikre, at alle patienter i amtet får tilbudt præcis den undersøgelse, behandling og pleje som er nødvendig." "Sygehusplanen er en udviklingsplan og ikke en spareplan." toen