Mange spændende fugle over Skagen

SKAGEN:Ornitologer og andre fugleinteressserede har allerede i nogen tid "indtaget" Skagen for at følge de spændende fugletræk mod nord, og der er gjort mange spændende iagtagelser, fortæller ornitolog Rolf Christensen, Skagen. Rolf Christensen venter iøvrigt, at den kommende tid på baggrund af vejrmeldinger om varme og sydøstenvind vil byde på yderligere spændende fugle og en stor aktivitet i luften over Skagen. Søndag og mandag er der blandt andre observeret en hvidnæbbet lom, og det var forårets første i Danmark. Det samme var tilfældet med en hvidvinget måge, som blev set på Skagen Havn. Af andre spændende iagtagelser nævner Rolf Christensen to havørne, en stort glente, fire glenter, en kongeørn, to traner, en mosehornugle, fire ringdrossler, ravne og en stenpikker. Tirsdag morgen blev der blandt andre set et par - en han og en hun - mandarinænder på Nordstrand. Det er, formoder Rolf Christensen, et par, der er undsluppet fra "fangeskab." Tirsdag observeredes desuden 14 ringdrosler, en silkehale, to lapværninger, en landsvale, to rørdrummer, cirka 250 lille korsnæb, en han hvidvinget korsnæb, 16 svaleklirer, cirka 100 spurvehøge, to fiskeørne, fire bjergvipstjerter, syv skærpiber, 25 suler, en sortkrage, to tejster og cirka 5.000 bog- og kvækerfinker. Rolf Christensen mener, at der var cirka 25 ornitologer på Grenen og Nordstrand tirsdag morgen.

Forsiden