Lokalpolitik

Mange studerende på radikal liste

Unge sætter sit præg på De Radikales liste til kommunalvalget. 17 er opstillet, men flere kan komme til

AALBORG:En spændende liste med en god blanding af rutinerede og unge, nye kræfter. Sådan karakteriserer De Radikales spidskandidat Preben Pedersen den liste, som partiet har sammensat. 17 personer er foreløbig opstillet, men der kan komme flere til, hvis nye kandidater melder sig. Foreløbig er der to kandidater fra Hals Kommune samt én kandidat fra henholdsvis Nibe og Sejlflod med på listen, som også tæller ikke færre end syv studerende. Pia Hesselvig, bosat i Vester Hassing og ansat i Hals Kommune som gruppeleder for gruppen af sygedagpengemodtagere er nummer tre på listen, mens lektor Birgit Rubak, Nibe, er placeret som nummer fem. Hun har tidligere siddet i byrådet for Socialdemokraterne i Nibe. På syvendepladsen er pensioneret minedykker Ingo Pedersen, Egense, der tidligere har stillet op på en lokalliste i Sejlflod Kommune, og endelig er friskolelærer Pia Bendixen, Hals, nummer 10 på listen. I toppen af listen blander folketingskandidat Daniel Nyboe Andersen sig på en fjerdeplads, og han har altså følgeskab af andre unge politikere med en baggrund i Radikal Ungdom. Hvis De Radikales mål om mindst to og gerne tre mandater skal nåes, skal kandidaterne blandt andet forsøge at overbevise vælgerne om, at kommunen skal have en aktiv jordforsyningspolitik, og at der skal tages mere hensyn til miljøet, forklarer Preben Pedersen. - Kommunen skal mere i offensiven og opkøbe jord i udviklingsområder. Derved kan kommunen selv styre planlægningen i højere grad end i dag. Det er problematisk, at entreprenører ejer en stor del af den jord, der er byudviklingsmuligheder på, siger Preben Pedersen, der tilføjer, at kommunen også bedre kan sikre en god erhvervsudvikling, hvis den har en mere aktiv politik på det område. Miljø og sundhed Hensynet til naturen og miljøet skal opprioriteres, mener De Radikale. - Beskyttelse af natur, miljø og grundvand skal gå forud for hensynet til erhvervsinteresser, hvis de ting kolliderer, forklarer spidskandidaten. De Radikale vil også arbejde for, at der sættes mere fokus på at få et sundt og psykisk arbejdsmiljø i Aalborg Kommune for at undgå stress og nedslidning. Begrebet "det rummelige arbejdsmarked" er for snævert. Partiet vil hellere tale om et "menneskeligt arbejdsmarked", der giver mulighed for, at alle kan have et livslangt arbejdsforløb i den kommunale sektor for eksempel ved at have et rengøringsjob eller et arbejde i plejesektoren. Sygdomme skal forebygges og sundheden fremmes i de kommende år, mener partiet, der foreslår, at der skal oprettes egentlige sundhedscentre, der blandt andet skal oplyse om misbrug, rygning og sundhedsfremmmende initiativer på en lang række områder. Blandt De Radikales forslag er også en genindførelse af modermålsundervisningen for alle nydanskere. Regeringen afskaffede reelt ordningen ved at fjerne tilskuddet til undervisningen for andre end de personer, der kommer fra EU og EU-relaterede lande. Men det er forkert at gøre forskel, mener partiet. - Undersøgelser viser også, at børn, der får modersmålsundervisning, har lettere ved at lære dansk, siger Preben Pedersen, der mener, at det vil koste omkring tre mio. kr. at genindføre modermålsundervisning for alle nydanske børn i Aalborg Kommune.