Frederikshavn

Mange syge ud af huset

Sagsmapperne med mellem 330 og 360 af de langvarigst syge borgere i Frederikshavn er nu, efter beslutning i byrådets arbejdsmarkedsudvalg, lagt ud til fortsat behandling hos tre eksterne konsulentfirmaer, ErhvervsKonsulenterne, AS3 og Falck Health Care

Ventetiden på færdigbehandlingen bliver væsentligt nedbragt, lover Britta Carstens, ErhvervsKonsulenterne. Arkivfoto

Ventetiden på færdigbehandlingen bliver væsentligt nedbragt, lover Britta Carstens, ErhvervsKonsulenterne. Arkivfoto

Det oplyser kommunens arbejdsmarkedschef, Bjarne Lynnerup Thorsen. - Det drejer sig om alle de borgere, der har været sygemeldt i mere end 52 uger. Der kan dog også kan være enkelte under de 52 uger, siger han. - De tre eksterne aktørers kompetence er at gennemføre opfølgningssamtaler og indgå handlingsaftaler, som vi skal godkende. Hvis resultatet bliver et fleksjob, kan den private aktør godt finde virksomheden og jobbet, men det skal godkendes af os, siger Bjarne Lynnerup Thomsen. Kom med medarbejderne! Formanden for byrådets arbejdsmarkedsudvalg, Jørn Larsen (S) siger, at Jane Springborg er velkommen til at komme med de ansatte, der er behov for, hvis kommunen selv skal løse opgaven. - Det har vist sig umuligt at rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Der er mangel på socialrådgivere, der kan få betydeligt mere i løn i de private virksomheder, og vi skal til bunds i den pukkel af sager, der er oparbejdet. Der kommer jo hele tiden nye sager ind, der også skal behandles, siger Jørn Larsen, der godt kan forstå, at udliciteringen kan skabe frustration hos borgerne. - Omvendt er der ingen, der har ringet til mig og klaget, siger han, og anser det også til borgernes fordel, at de får en afklaring hurtigst muligt. Han påpeger samtidig på, at afviklingen af sagspuklen vil nedbringe kommunens udgifter med 33 mio. kr. om året. - Det handler om mennesker, der for længst skulle have været bevilget et fleksjob eller en førtidspension, så de kom ud af systemet, siger Jørn Larsen. Aftale sikrer kort proces Direktør Britta Carstens, ErhvervsKonsulenterne, der har fået overdraget cirka en tredjedel af sagspuklen, siger at det er væsentligt for hende at understrege, at med det, der er aftalt og allerede sat i værk af kommunen betyder, at ventetiden for færdigbehandlingen kan blive væsentligt nedbragt. - Vi har de kompetente medarbejdere, vi skal bruge, og er taget fat på at indkalde de berørte borgere til samtale. Vi har læst og fundet ud af opgaven, så der hurtigt kan skrides til virksomhedsprøvning, indhentelse af yderligere lægepapirer, eller hvad der nu resterer, siger Britta Carstens.