Hospitaler

Mange sygeplejersker må arbejde under konflikt

NORDJYLLAND:Omkring to tredjedele af de nordjyske sygehusafdelinger vil være berørt af den konflikt, der onsdag bryder ud på sundhedsområdet. De øvrige sygeplejersker vil være i arbejde som et led i de nødberedskaber, der bliver etableret, eller de arbejder på afdelinger, hvor bemandingen i forvejen er så lav, at det ikke er muligt at etablere et nødberedskab. For stedfortrædende fællestillidsrepræsentant på Aalborg Sygehus Kirsten Højslet kommer konflikten ikke som nogen overraskelse. - Det var, hvad vi sådan set regnede med. Jeg kan ikke se, at forligsmanden havde noget grundlag for at udsætte konflikten på, siger Kirsten Højslet. Blandt parterne i konflikten spår flere en varighed på to-tre uger. - Jeg frygter, at der efter et par uger kommer et regeringsindgreb. Jeg tror ikke, at regeringen kan holde til at gribe ind tidligere, siger Kirsten Højslet. Hun er forberedt på, at hendes kolleger måske vil reagere kraftigt på et indgreb. - Jeg vil som tillidsrepræsentant tage et indgreb til efterretning. men jeg kan godt være bekymret for, hvordan kollegerne vil tage det, selv om vi som tillidsfolk vil søge at tale dem fra stærke reaktioner, siger Kirsten Højslet. Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland Jytte Wester tør ikke spå om, hvor længe konflikten varer: - Men vores arbejdsgivere risikerer jo at blive ramt økonomisk, og det er vel et spørgsmål om, hvor længe de har råd. Konsekvensen kan jo blive, at flere patienter søger til private hospitaler, og det har jo økonomiske følger. Siden 1. april har de nordjyske sygehuse haft aftaler om nødberedskab klar. Det er regionen, der er ansvarlig for sygehusenes drift, og her vil man nøje følge, hvordan situationen udvikler sig. For nogle dage siden blev regionsrådets forretningsudvalg orienteret om omfanget af nødberedskabet. Her blev også muligheden for eventuelt at kræve en genforhandling af dele af nødberedskabet nævnt. - Den situation kan opstå, hvis der kommer en ophobning af akutte tilfælde, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S). Det er regionens forvaltning der har peget på, at der er mulighed for at kræve genforhandling af aftalerne med de faglige organisationer, hvis forudsætninger ændrer sig. Nødberedskabet betyder, at livstruende lidelser og lidelser, der kan berøre førligheden, bliver behandlet.