Mange tak

OPMÆRKSOMHED:Da det er mig umuligt grundet store snemasser at komme rundt og sige hver enkelt tak for udvist opmærksomhed på debatsiderne (19.1.), henvender jeg mig hermed til de herrer Jens Ulrich Eriksen, Kurt Nielsen, Morten Nielsen, Ole Vagn Christensen samt ikke mindst Hans-Jørgen Ottosen for at udtrykke min tak for i deres lange indlæg at forsøge at overbevise mig om socialismens velsignelser. Det vil desværre føre for vidt i detaljer at kommentere de mange indlæg samme dag. Og det ønsker de ovennævnte herrer vist heller ikke. Eller hvad?

Forsiden