Gjøl

Mange tiltag på Gjøl

: Initiativerne lader ikke vente på sig i Gjøl. Det kunne høres, da formanden aflagde beretning ved generalforsamling i Gjøl Borger- og Erhvervsforening samt fremlagde planer for fremtiden

Som første punkt kunne formand Kay Werner fortælle om det kommende byggeri af en Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn. Hertil er en projektbeskrivelse, et udkast til vedtægter samt driftsbudgettet blevet godkendt, og der bliver nu søgt fondsmidler til byggeriet. Men havnen bliver dog ikke helt utilgængelig, selvom et byggeri snart går i gang. Gjøl-borgere og gæster vil fortsat kunne mødes til en ristet pølse eller kold is, da der er indgået en forpagtningsaftale om grillbaren for 2009. Den vil dog på sigt blive afløst af Natur- og Kulturcaféen. Et andet anlægsprojekt, der er på tegnebrættet, er en kombineret rasteplads og udsigtspost ved Limfjordsgade. Der er blevet afholdt et møde med Tema- og udviklingsudvalget ved Jammerbugt Kommune, hvilket har resulteret i en tilladelse og økonomisk fundament til stedet. Læs mere i Nordjyske Stiftstidendes Jammerbugt-sektion onsdag.