Jernbaner

Mange ubekendte

Transportsektoren har mange ubekendte, der skal tænkes ind i den fremtidige danske energipolitik. Der er behov for en styrkelse af den kollektive trafik, vi må have mere fokus på skibstransporten og revidering af vores afgiftspolitik, så den fremmer klimavenlige transportformer, hvis Danmark skal være transportknudepunkt i Norden, så gælder det om at tænke klimaperspektivet ind fra starten.

Godstrafik på togskinner er næsten udraderet og de politiske løfter om at flytte godstransport fra landevejen til jernbanen kører ud i en blindgyde, mens de danske veje er ved at drukne i lastbiler, så er det storstilede projekt med at få mere gods over på jernbanen kuldsejlet. Selvom der de seneste 20 år er hældt milliarder af kroner i at få mere gods over på skinnerne, er mængden af gods faldet til en fjerdedel på 10 år. Kun omkring én procent af den nationale godsmængde i Danmark køres i dag på tog. Jeg så ellers gerne at man tog udgangspunkt i, at en tredjedel varer på landevejen en tredjedel var på togskinner og tredjedel varer på containerskibe Lige bortset lige fra Sverige over Sjælland til Tyskland, hvor der er stor succes med konceptet: Sæt en lastbiltrailer op på en togvogn i Sverige og hent den et sted i Europa næste dag, dette enkle koncept har på kort tid vendt op og ned på forholdene i det, der engang blev betragtet som en lidt støvet branche, godstransport på jernbanen. Ikke mindst svenske og tyske industrivirksomheder har inddraget jernbanen som en konkurrencedygtig del af deres transportstrategi. Jernbanetransporten er blevet hurtigere, mens vejtransporten er blevet langsommere og på samme tid har den teknologiske udvikling betydet, at det er blevet hurtigere at flytte gods fra tog til lastbil, forklarer Mats Hollander fra den svenske transportgigant Green Cargo. Han peger på, at vognmændene nu bruger jernbanen til at transportere deres trailere gennem Europa, fordi højere dieselpriser og trafikpropper besværliggør vejtransporten. Nu mangler vi bare at dette succesprojekt fortsætter op gennem Jylland og her er Frederikshavn havn placering som trafikknudepunkt og porten til det øvrige Skandinavien suveræn. Jeg tror ikke på, at flere afgifter eller større monsterlastbiler er løsningen, overordnet er alle enige om, at det er en god idé at få mere gods over på jernbanenskinner, men toget kan pt. ikke konkurrere prismæssigt med lastbilen, ligesom toget ikke kan garantere samme rettidighed, bortset fra Malmø over Tyskland. Derfor vælger mange lastbilen frem for toget, det handler derfor om nye investeringer i godsterminaler og flere jernbaneskinner, hvis godstogene skal have en chance. Derfor skal der arbejdes med at gøre det billigere og smidigere at transportere gods på skinner, en af løsningerne er en nemmere og hurtigere omladning af godset. Tidskrævende, dyr og bøvlet omlastning har hidtil stået i vejen for ambitionerne om at få mere gods over på jernbanen, men det gør en ny tysk opfindelse op med, den tyske iværksættervirksomhed, Cargobeamer har udviklet et system, bestående af omlastningscentral og specielle godsvogne, der ifølge opfinderne kan laste 36 godsvogne på et kvarter - en operation, der i dag tager flere timer. I Cargobeamer-systemet skal lastbilen kører ind på en omlastningscentral, hvor den parkerer traileren på en slags "palle", og kører videre, fordelen ved den løsning er, at traileren ikke som i dag skal være forstærket til at kunne klare kranløft, herefter flytter et transportbånd i vejen pallen med traileren hen ved siden af jernbanen. Godstoget er udstyret med særlige Cargobeamer-vogne, der passer til pallerne, derfor kan systemet både tømme et tog og laste det igen på et kvarter, lover opfinderne. Systemet er allerede i test i Leipzig, hvor der er tre omlastningsstationer og protypegodsvogne på plads, men nu skal systemet testes i større målestok på banen mellem den lettiske hovedstad Riga og Rotterdam i Holland, den særlige udfordring på den strækning er, at de baltiske lande ligesom Rusland har en skinnebredde på 1.520 mm, mens de europæiske lande har en skinnebredde på 1.435 mm, derfor skal togene i dag omlastes ved den polsk-litauiske grænse - en proces, der kan tage flere dage. Derfor planlægger Cargobeamer at bygge en omlastningsstation på grænsen, ifølge virksomheden vil det reducere omlastningshastigheden til en time, i første omgang vil Cargobeamer koncentrere sig om de øst-vest-gående transportruter, for det er her, at godstrafikken vokser mest. Men den langsigtede vision for Cargobeamer inkluderer også omlastestationer i Kolding og i Frederikshavn, cargobeamer vurderer, at godsoperatører kan spare mindst ti procent på at vælge cargobeamer frem for lastbiltransport, samtidig kan de reducere deres co2-udledning med 67 procent. Jeg ser frem til at vi får sådanne omlastningsstationer i Frederikshavn, det vil betyde arbejdspladser og større omsætning i havnen.