Lokalpolitik

Mange ubesvarede spørgsmål i Hvam

BORGERMØDE:Det virker på mig forkert, når nogle politikere i byrådet er imod et borgermøde i Hvam. Det er i allersidste øjeblik, at byrådet har besluttet at holde et informationsmøde, men bedre sent end aldrig. Der er sket rigtig mange ting, siden vi i efteråret havde en folkeafstemning. Nu handler det ikke blot om nord og syd, men også om opsplitning af kommunen. På byrådsmødet i sidste uge udtalte et par af byrådsmedlemmerne, at det ikke var byrådets opgave at holde borgermøde. Hvis er det så ? Jeg synes, at byrådet har pligt til at oplyse os borgere om konsekvenserne af valget. Jeg læste til min store glæde fra en amtslig jurist, at vi alle i Aalestrup Kommune fortsat kan bruge alle sygehusene her i området; både i Hobro, Farsø og Viborg. Det frie sygehusvalg gælder, og kun hvis det er meget specialiserede ting, man skal have ordnet, så skal man længere væk. Vagtlægerne og ambulancetjenesten vil fungere som nu. Så langt så godt. Men hvad sker der med Hvam-området, hvis de stemmer mod syd. Kan de stadig bruge skolen i Aalestrup? Kan de bruge aktiviteterne på plejehjemmet Åglimt? Hvad med sportsfolkene - kan de få tilskud til at bruge hallen i Simested? Vil de blive tvunget til at køre til Møldrup, når de for eksempel skal til læge ? Der er mange spørgsmål, som kunne trænge til et svar. Jeg synes, der er mange åbne spørgsmål, og jeg tror det bliver et velbesøgt borgermøde i Hvam - især hvis byrådet får fat i nogle eksperter udefra og så måske det allervigtigste, at de selv alle sammen møder op.