Mange uden job?

Efterlønsreformen er en realitet. Ministre og kloge folk kan nu regne ud, hvor mange penge de sparer på efterløn fremover.

Når de har fået udarbejdet en seniorpensionsordning, kan de regne på udgifterne hertil. De er imidlertid ikke i stand til at beregne, hvor mange danskere, der vil stå uden arbejde og uden indtægt i en årrække. Hvis der ikke skabes flere stillinger, vil mange stå uden et forsørgelsesgrundlag. Følgen af dette vil blive et lavere forbrug. Siden finanskrisen har mange danskere haft et lavt forbrug. Vi tør ikke bruge alle pengene. Vi sparer op - for en sikkerhed skyld. Væksten udebliver, fordi fremtiden er usikker. Det forlyder, at det vil blive svært at sælge boliger de kommende år, fordi store årgange af ældre ønsker at sælge og små årgange af unge ønsker at købe. Pr. 1.7.2012 vil mange miste deres dagpenge. En del vil derfor være nødt til at sælge deres bolig. Når efterlønsreformen træder i kraft vil flere skulle sælge deres bolig, for at have noget at leve af. Tvangsauktioner har ingen glæde af. De politikere, som står bag efterlønsreformen, har deres på det tørre. De har både arbejde og udsigt til tidlig pension. De tænker ikke på de mennesker, som mister deres forsørgelsesgrundlag, men problemet med lav vækst vil den kommende regering - uanset farve - skulle forholde sig til. Det er dog positivt, at efterlønnen bevares. Det vil give nogle seniorer, som der ikke er brug for på arbejdsmarkedet, mulighed for at trække sig tilbage på en værdig måde.