Mange udfordringer til nyuddannede lærere

HJØRRING: Niss Ribergaard og Niels Christian Sunesen går begge på Hjørring Seminarium. Niss er på tredje år, mens Niels Christian er på fjerde og er færdig til sommer. Begge kan godt nikke genkendende til, at det er en stor opgave at skulle ud at møde og samarbejde med børnenes forældre, men de ser det ikke som noget problem eller en bekymring. Snarere en udfordring. Begge har prøvet at være med til forældremøder og samtaler, mens de var i praktik. - Men det er ikke noget, der fylder en hel masse i undervisningen. Vi snakker om det på tværs af fag og klasser, men det er ikke er særskilt fag, fortæller Niss Ribergaard. Han er enig i, at forældre stiller større krav i dag end de gjorde tidligere. - Vi lever i et samfund i dag, hvor man stille krav til hinanden, og det er kun naturligt, at det også gælder skolen. Det har noget at gøre med den enorme samfundsudvikling, der har været gennem de seneste 30 år. Forældre får færre børn, og på den måde kan man sige, at de børn på en måde bliver mere "værd" for dem. De har kun et eller to projekter, og de skal lykkes, forklarer han. Niels Christian er enig i den vurdering af samfundsudviklingen. Men de to lærerstuderende mener samtidig, at det sagtens kan vendes til noget positivt. - Når forældrene tillader sig at stille krav, så betyder det også, at de godt vil være med til at hjælpe og give børnene hjælp og opbakning hjemmefra. Det gælder om at bruge forældrenes engagement til noget positivt. At inddrage dem i arbejdet, siger han. Den moderne måde at være familie på giver dog også nogle ekstra udfordringer til læreren. - Børn er mere i centrum i dag og mange er vant til at få deres vilje. Det er en stor opgave at få fællesskabet til at fungere, for børnene er meget forskellige, og i skolen er barnet nødt til at give afkald på at være den, der er i fokus hele tiden, siger Niels Christian. Niss supplerer: - Samtidig skal man også have forældregruppen til at fungere, og de er ligeså forskellige som børnene. Det kan godt være svært, hvis de tænker meget på hvert sit barn. - Der hvor det bliver spændende er, hvor der er 20 forskellige krav, fordi enhver vil sit eget barns det bedste. Men vi skal jo undervisningsdifferentiere, så vi kan godt tilpasse undervisningen til den enkelte, siger Niels Christian. Begge glæder sig rigtig meget til at komme ud og arbejde, og de er spændte på opgaven, men ikke bekymrede. Niels Christian har allerede fået job og skal begynde på Lundergårdskolen til sommer. Her skal han arbejde i et team med tre andre lærere, hvor nogle er mere erfarne. Årgangene på skolen har tilknyttet et fast team af lærere på tværs af fagene, som i fællesskab tilrettelægger undervisningen. - Det tror jeg er en god måde at arbejde på, for så mindsker man risikoen for at falde igennem som ny. Vi er flere om ansvaret, og det giver mig som nyuddannet en tryghed, siger Niels Christian. De kommende lærere har det begge fint med at skulle være en autoritet overfor forældrene, selv om de er i midt i 20'erne. Niss Ribergaard sidder i Hjørring Byråd, og Niels Christian Sunesen har været sergent i livgarden, så de har mange erfaringer at trække på fra andre steder en skolebæken på seminariet. - Det er klart, at forældrene vil tænke deres, når der kommer en helt nyuddannet lærer, men jeg tror på, at det nok skal blive en positiv oplevelse, siger Niels Christian. - Det er vigtigt, at man fortæller forældrene, hvad man har af planer og går ind i det med åben pande. Hvis man lægger tingene frem, så mindsker man risikoen for misforståelser, siger Niss.