Egholm

Mange undrer sig

Vi er mange borgere, som undrer os over, at Vejdirektoratet nu fremkommer med en pris på en østlig forbindelse, som er helt ude i hampen.

Ved at nærlæse rapporten fra 2006 kommer man frem til, at det var 1800 mio. kr. for den østlige forbindelse, medens det kostede godt 3600 mio. kr. for en forbindelse over Egholm og 600 mio. kr. mere for en Lindholm-forbindelse. Men nu i 2011 koster det 4685 mio. kr. for den østlige forbindelse og 5650 mio. kr. for at komme over Egholm og 6150 mio. kr. for en Lindholm-forbindelse. Tallene omsat i procenter er, at det var dobbelt så dyrt - altså 100 pct. dyrere at komme over Egholm i 2006 - dette er nu reduceret her i 2011 til 20 pct. Derfor vil vi gerne vide, hvor de 80 pct., som en østlig forbindelse er blevet dyrere, kommer ind i billedet. Jeg kan til læserne orientere, at det er de samme mennesker, som har udfærdiget de to rapporter - og vi må formode, at de er upolitiske i dette spil. Vi vil forlange, at vi i god tid får en forklaring offentligt i dagbladende på denne skjulte fadæse, så vi borgere og politikere får et reelt grundlag for at tage stilling til vel nok den vigtigste beslutning i mands minde. Jeg vil også gerne vide, om de omliggende kommuner, som råber op om en vestlig forbindelse, vil være med til at spytte i den slunkne kasse til at betale regningen? Vi har brug for en bybro mere mellem Aalborg og Nørresundby til aflastning af Limfjordsbroen, for så kan man på den måde tage et hensyn til de andre skatteydere i kommunen, nemlig de cyklende og gående eller dem med hjælpemotor - læs: også handicappede - muligheden for en reduktion af bilismen vil på den måde være til stede. Hvis mine skolepenge ikke skulle være givet dårligt ud, ville et regnestykke i 2006-model på prisen næsten kunne betales af den store regnefejl.