Mange vil ikke på distriktsskole

Stolpedalskolen må sige nej til flere elever udefra

Stolpedalskolen er så po­pu­lær, at der ikke er plads til ret man­ge ele­ver fra an­dre sko­le­di­strik­ter.ar­kiv­fo­to

Stolpedalskolen er så po­pu­lær, at der ikke er plads til ret man­ge ele­ver fra an­dre sko­le­di­strik­ter.ar­kiv­fo­to

AALBORG:Flere forældre i Aalborg er så utilfredse med den lokale skole, at de vælger at sende deres barn i skole i et andet distrikt. Ifølge Aalborg Kommunes nye indskrivningstal ønsker 13,6 pct. i hvert fald en anden skole, end den de egentlig hører til. - Problemet er ikke større, end det plejer at være. Men vi bliver alligevel nødt til at sige nej i de tilfælde, hvor der kommer så mange elever udefra, at det vil udløse en ny klasse. For det er der jo sjældent plads til, forklarer skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF). Princippet kaldes ”delvist styret indskrivning”, og i år rammer det primært de nye børnehaveklasser på Stolpedalsskolen. Her ønsker 22 uden for skoledistriktet sig en plads efter sommerferien, og hvis de alle sammen skulle ind, ville det udløse et helt nyt spor. Men det er der ifølge skoleleder Vibeke Verwohlt ikke plads til. - Vi er normeret til tre klasser, og det bliver vi nok nødt til at holde fast i, siger hun. Godt lærerkorps Vibeke Verwohlt har ikke nogen forklaring på, hvorfor Stolpedalskolen pludselig er blevet så populær. Skolen har ganske vist en god indskolingsordning og et godt lærerkorps. Men det bryster man sig også af andre steder. - Ønskerne udefra kommer fra flere forskellige skoledistrikter, så det er også svært at sige noget på den baggrund, mener skolelederen. - Klostermarkskolen hører jo egentlig til vores skoledistrikt. Men selvom de hvert år snupper mellem 20 og 25 elever til deres børnehaveklasse, har vi alligevel så mange ønsker udefra, at vi bliver nødt til at sige nej til de fleste, forklarer hun. Sagen er på skole- og kulturudvalgets dagsorden i dag, og følger politikerne forvaltningens indstilling, vil 18 af de 22 elever udefra få et afslag. De sidste fire har søskende på Stolpedalskolen, og det plejer man normalt at tage hensyn til. - Det er da glædeligt, at vi har fået så mange elever, for det er jo altid rarere at blive valgt til end fra, siger Vibeke Verwohlt. - Men jeg ville alligevel ønske, at vi havde plads til flere, for det er aldrig rart at få afslag, understreger hun. Ifølge de ny indskrivningstal vil der efter sommerferien være 1951, som skal starte i en af kommunens børnehaveklasser, 266 har ønsket optagelse på en anden skole end distriktsskolen, men følges forvaltningens indstilling, vil der alligevel være seks skoler, som får færre klasser, end man forventede i forhold til prognosen for det kommende skoleår. - Alt i alt, ser det hele nu meget fornuftigt ud, mener Henrik Thomsen. - Vores prognose holder stort set stik, og selvom der er problemer på Stolpedalsskolen, er der heldigvis også mange, som får lov at stifte skoledistrikt, fremhæver han. Skole- og kulturforvaltningen arbejder i øjeblikket på at skaffe sig et grundigere overblik over udbygnings- og investeringsbehovet på de 50 skoler i den ny storkommune. Og derfor er det også vigtigt, at kommunens statistik og prognoser holder. - P.t. ser det heldigvis ud til, at der ikke bliver nævneværdige problemer efter sommerferien. Men på sigt bliver vi alligevel nødt til at holde øje med udviklingen, for i øjeblikket ser det desværre ud til, at mange af de igangværende renoveringer og byggerier bliver dyrere end forventet, forklarer Henrik Thomsen.