EMNER

- Mange vil nyde, men for få vil yde

Bestyrelsen for Biersted Borgerforening glæder sig over stort medlemstal, men efterlyser hjælpere.

Biersted Borgerforening har stor succes med harmonikatræffet, som holdes i samarbejde med Go'Jawten. Arkivfoto: Torben Hansen

Biersted Borgerforening har stor succes med harmonikatræffet, som holdes i samarbejde med Go'Jawten. Arkivfoto: Torben Hansen

Med ikke færre end 577 medlemmer hører Biersted Borgerforening til de største i landsdelen. Og det er bestyrelsen glad for. Men efterlyser samtidig hjælpende hænder. - Vi har god opbakning til vores arrangementer. Og det er vi meget glade for. Men desværre er det de syv bestyrelsesmedlemmer, som stort set står for alt det praktiske arbejde. Vi får hjælp til bankospillet, men ellers er det næsten udelukkende bestyrelsesmedlemmerne, som hænger på arbejdet, siger formand Elmer Bendtsen og tilføjer, at visse arbejdsopgaver er udliciteret til andre foreninger. - Vi kunne godt tænke os at få nedsat en række arbejdsgrupper, som kan hjælpe ved vores arrangementer, eksempelvis sankthansfest, fastelavnsfest og harmonikatræf. Men behøver ikke sidde i bestyrelsen, bare vi kan få hjælp af arbejdsgrupper, siger de fem bestyrelsesmedlemmer. I knap et år har bestyrelsen for borgerforeningen kørt uden en kasserer. - Det har været umuligt at få nogen til jobbet, siger Elmer Bendtsen, som sammen med næstformand Trine Bendtsen har passet foreningskassen. - Vi SKAL have en kasserer. Vi kan ikke køre en sæson mere uden, siger Trine Bendsen. - Vores forening har en årlig omsætning på omkring 250.000 kr. - så der er arbejde nok til en kasserer, tilføjer hun.