Mangel en misforståelse

Birthe Rønn Hornbechs arbejdskraftmangel er en dyb misforståelse. NORDJYSKE citerer hende (8.9.): "Hvis vi skal bevare vores velfærdssystem, har vi brug for både arbejdskraft her fra landet og udefra. Og så må danskerne altså forstå, at vi har brug for nydanskerne - vi bliver nødt til at opføre os ordentligt, så de har lyst til at være her".

I radioen udtaler hun, at Danmark slet ikke kan klare sig uden hjælp udefra. Utrolige udtalelser. Skulle familien Danmarks velfærd afhænge af hjælp? Hvor ynkeligt, vi skal da forsørge sig selv, fantastisk at netop en borgerlig minister undsiger dette. Der er nu 240.000 reelt arbejdsløse. For få år siden var der over 350.000. Bortset fra selvforskyldt overophedning 2006-2008 har vi har ikke siden Anden Verdenskrig haft arbejdskraftmangel, men masser af arbejdsløshed. Arbejdskraftreserver har vi masser af ud over de arbejdsløse. Mange 60-67 årige kan og vil arbejde, men presses ud af ufleksibel lovgivning. Mange unge har for mange fjumreår og studier, som ikke fører til uddannelse, de kan leve af. Vi kan ændre på forbruget, som privat såvel som offentligt, er alt, alt for stort og i vid udstrækning er luksus, der leves på lån baseret på spekulation og ikke på produktion. Mangel på arbejdskraft i en fjern fremtid beror på fremskrivning af befolkningens alderssammensætning, statistikker over levemåder og tilbagetrækningstider, en håbløs og uanstændig filosofi om stadig vækst i luksusforbruget og mange andre forudsætninger. Statistikkerne anvendes hovedløst uden at tænke over, at vi selv er herre over forudsætningerne. Derved fremkommer arbejdskraftmanglen som en helt teoretisk beregning. Et af Hitlers grundprincipper var, at man bare skulle gøre en løgn stor nok og gentage den ofte nok, så ville den blive til sandheden. På samme måde er det med arbejdskraftmangelen. Selv om vi har stor arbejdsløshed både blandt højt og lavtuddannede, arbejder ca. 50.000 polakker i Danmark. Et vestjysk slagteri har ansat 174 udenlandske arbejdere, og slagteriet i Blans har mere end 300, mens et stort antal danske slagteriarbejdere er arbejdsløse. Mange i transportbranchen er ledige, fordi jobbene er overtaget af underbetalte østeuropæere. Den udenlandske arbejdskraft har takket være EU-unionsborgerskabet, indført ad bagvejen, krav på offentlig sygesikring, sprogkurser, boligydelser, børnepenge og andre sociale ydelser, ja, sågar understøttelse ved arbejdsløshed, ydelser som de ikke har bidraget til. Lægges dette oveni, er den udenlandske arbejdskraft dyrere end den danske, men den private arbejdsgiver betaler kun en del, resten betales af skatteborgerne. Ikke underligt, at Danmarks konkurrenceevne er gået fløjten, og at skattetrykket er så højt som aldrig før. Helt grinagtigt er det, at arbejdsløse danskere gennem skattebetaling er med til at betale for arbejdskraft, der udkonkurrerer dem selv. Højtbetalte it-folk og fodboldstjerner kommer hertil baseret på misbrug af lovgivningen. En del af den udenlandske arbejdskraft bor ulovligt i biler på rastepladser og i skurvogne på byggepladser. Vi er i fuld færd med at give en del af den danske arbejdskraft en social deroute af dimensioner. Princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed misbruges til en regulær folkevandring. En mio. polakker er udvandret til England. Hvor ordet asyl tidligere med et trylleslag åbnede offentlige kasser, skal man i dag blot sige arbejdskraft. Er det rimeligt? Vi har ikke brug for udenlandsk arbejdskraft, for at velfærdssamfundet kan bestå, men for at danskerne arbejder mere og får mindre for det, stop for overforbruget og fornuftig indretning af arbejdsmarkedet. Vi skal have tøjlet den iskolde markedsøkonomi, som er ligeglad med mennesker. Birthe Rønn Hornbech og beskæftigelsesminister Inger Støjberg skylder en indsats for at kontrollere de udenlandske fidusfirmaer, som gratis får lov til at udnytte den danske infrastruktur, reelt nasser på det danske samfund og ikke overholder dansk lovgivning. Birthe Rønn Hornbech burde stoppe for arbejdstilladelser, når der er dansk arbejdskraft nok. Østaftalen skulle aldrig være ophævet. Det burde være lov, at alle danskere på det danske arbejdsmarked skal være medlem af en statsanerkendt A-kasse og arbejde efter dansk overenskomst og de sociale ydelser og understøttelse til udlændinge betales af hjemlandet. Birthe Rønn Hornbech burde stoppe omfattende svindel med Green-card, uddannelses- og au-pair-ordninger. I øvrigt skal man vist lede længe for at finde studier, der viser, at indvandring fører til øget velfærd.