Mangel på boliger til demente i Hals

Aflastningsboliger sandet til med demente

HALS:Hals Kommunes otte aflastningsboliger er for tiden fuldt besat af demente, der venter på en permanent plads på et demensafsnit. - Vi har fået en del demente under 75 år, og det betyder, at vores aflastningsboliger er permanent sandet til af folk, der egentlig skulle have haft en permanent plads, fortæller formand for socialudvalget, Ane-Viegh Jørgensen (V). Aflastningsboligerne er beregnet på at aflaste pårørende, der passer syge eller svage mennesker. For eksempel færdigbehandlede patienter fra sygehusene, der stadig har brug for pleje. De kan så for en periode overnatte eller bo i en aflastningsbolig. Men for tiden er alle beboerne i aflastningsboligerne altså demente, der bare venter på en permanent bolig. Socialudvalget overvejer derfor at inddrage ældreboliger, der er direkte bygget sammen med plejecentre, til nye demens-pladser. - Ældreboliger har vi nemlig rigeligt af, siger Ane-Viegh Jørgensen. I alt står 15 på venteliste til en ældre- eller plejebolig i Hals Kommune. Deraf venter de 12 på en demensbolig, mens tre er på venteliste til boliger for psykisk syge.