Redningsvæsen

Mangel på hurtige brandfolk PROBLEM: Virksomhederne så pressede, at de dårligt kan undvære folk i dagtimerne

Man­ge vil ger­ne være brand­mænd, men det kni­ber at fin­de folk, der kan stil­le in­den for fem mi­nut­ter, når alar­men ly­der. 
ar­kiv­fo­to: claus søndberg

Man­ge vil ger­ne være brand­mænd, men det kni­ber at fin­de folk, der kan stil­le in­den for fem mi­nut­ter, når alar­men ly­der. ar­kiv­fo­to: claus søndberg

STØVRING:Det skralder lige af med brandvæsenet i Støvring, men heller ikke mere end lige. I sommer søgte stationsleder Tommy Sørensen efter i hvert fald to brandmænd til stationen og han fik også mange henvendelser. Der var også to emner blandt, men den ene måtte udgå på grund af jobskifte til et job udenfor Støvring og den anden kunne ikke stå til rådighed i det omfang, brandtjenesten kræver. - Det er et problem, at der er så stort pres på arbejdsmarkedet, forklarer stationslederen. Virksomhederne kan dårligt afse folk i dagtimerne og det er især i dagtimerne, at det kniber med at få frivillige. Støvring Brandvæsen skal helst have mellem 15 og 18 mand til rådighed, og de skal kunne stille på stationen inden for fem minutter. Stationsleder Tommy Sørensen oplyser, at stationen i dag har 15 mand til rådighed og det er det nødvendige antal for at seks mand kan rykke ud til hver en tid, når alarmen lyder. De frivillige brandfolk får et mindre fast vederlag om måneden og bliver ved hver udrykning mindst honoreret for to timer. De har vagt hver tredje weekend.