Hospitaler

Mangel på intensiv-senge i amtet

Sundhedsudvalgsformand ser gerne, at kapaciteten øges

HJØRRING:I Nordjyllands Amt er der generel mangel på intensivsenge, og formanden for sundhedsudvalget i amtet, Karl Bornhøft (SF) ser gerne, at kapaciteten på området øges i de kommende år. - Men jeg synes også, det er vigtigt at prioritere operationer her og nu, og det er vi nødt til at gøre. Målet er dog at få intensiv-kapaciteten op på samme niveau igen, og jeg ser faktisk også meget gerne, at den øges i amtet, siger Karl Bornhøft. Han er af den opfattelse, at der ikke bliver mindre behov for intensivsenge i Vendsyssel. - Og når vi har den fulde mandskabsmæssige kapacitet på lægesiden, skal vi have flere intensivsenge i Hjørring igen. Med hensyn til en udbygning på amtsplan ser jeg store muligheder i et nyt stor-sygehus i Vendsyssel, siger Karl Bornhøft. Adm. overlæge på narkose/intensiv-området på Hjørring-Brønderslev Sygehus, Jacob Skou, vurderer, at presset på Aalborg Sygehus øges i forbindelse med nedskæringen på intensiv-området i Hjørring. - Der er mangel på intensivpladser i amtet, og de pladser, der forsvinder her fra sygehuset, kommer man til at mangle i amtet, og presset i Aalborg bliver endnu større, siger Jacob Skou. NORDJYSKE ville gerne have haft en kommentar fra chefen for anæstesi-enheden i amtet, som narkose-intensivafdelingen i Hjørring hører under, men det har ikke været muligt at komme til at tale med overlæge ved Aalborg Sygehus, Flemming Knudsen.