Lokalpolitik

Mangel på kommunale byggegrunde i Tversted

BYGGEGRUNDE:I Hirtshals har man en politik vedr. kommunale byggegrunde. Den fortæller, at der rundt om i lokalområderne bør være kommunale byggegrunde til salg. Tversted er gennem de seneste år blevet et absolut populært sted at bo. Hvis man med den viden går på Hirtshals Kommunes hjemmeside for at undersøge nærmere om byggegrunde i Tversted, bliver man skuffet. Der ses ikke at være byggegrunde til salg. Nu kunne man så forestille sig, at en kommunal byggemodning var i gang, så der snart ville være et udbud. I planredegørelsen for 2005 skriver man, at der i området nordvest for Tversted Skole allerede i 2004 vil ske en planlægning, der skal resultere i en plan for et spændende boligområde, der via en landskabsbearbejdning kan bibringes en særlig karakter o.s.v. Nærmere betegnet er det på Løgtegårdens jorder. Planlægningen kom ikke helt så hurtigt i gang, og da der var foretaget boreprøver for grundenes bæredygtighed, viste det sig åbenbart, at der skulle solide funderinger til, for at man i det hele taget skulle kunne bygge. Egentlig kan man godt undre sig over, at skellet for egnede byggegrunde går endog knivskarpt ind mod det eksisterende boligområde, hvor der for enkelte grunde har været nødvendigt med en fundering. Men alligevel ! For omkring et år siden påpegede jeg problematikken, og på byrådets junimøde var det igen nødvendigt at markere det uholdbare i, at bosætningspolitikken ikke kan overholdes for Tversteds vedkommende. Det er ikke nok at henvise til f.eks. Bindslev og Tornby. Det er uheldigt, hvis der i en kort periode ikke er kommunale byggegrunde i Tversted. Det er absolut uheldigt, når der som nu givetvis vil blive en periode på flere år, inden det næste udbud af byggegrunde vil kunne ske. Inddragelse af et nyt område er på mange måder en kompliceret sag, og vi kan risikere, at en række købere må se bort fra Tversted som en bosætningsmulighed. Det er ikke i harmoni med Hirtshals Kommunes bolig- og bosætningspolitik.