Mangel på læger et problem

BRØNDERSLEV:Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med bud på, hvordan man får en ekstra praktiserende læge til Brønderslev. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for de praktiserende læger i byen, Brønderslev Kommune og Nordjyllands Amt. Alle læger i Brønderslev Kommune har på andet år har lukket for tilgang af patienter. Der er i området et ledigt ydernummer, men det har ikke været muligt at få en ekstra læge til kommunen. På rådhuset oplever personalet ofte, at folk bliver vrede, når de skal køre ud af kommunen for at nå til læge. Læge Jesper Holmelund åbner dog for tilgang af 100 nye patienter 1. juli, men det ventes, at disse pladser hurtigt bliver optaget - Vi har haft et meget konstruktivt møde mellem amtet, kommunen og de praktiserende læger i kommunen for nyligt. Mange spændende forslag kom på bordet, siger borgmester Jens Arne Hedegaard, der ikke løfter sløret for forslagene. - Det skal arbejdsgruppen nu arbejde videre med. Vi oplever, at mange yngre tilflyttere vælger at etablere sig i kommunen. Derfor er meget vigtigt, at vi kan tiltrække endnu en læge. Og det burde være muligt med den placering, Brønderslev har, mener borgmesteren. Når nye borgere flytter til kommunen har beskeden længe været, at de ikke kan få en læge indenfor kommunegrænsen. Borgerne får anvist en læge i Sulsted, Vrensted eller Vrå afhængig af, hvor i kommunen de bosætter sig. Afstanden fra hjemmet til lægen må nemlig ikke være over 15 kilometer. Bor man øst for Dalgasgade i Brønderslev kan man eksempelvis ikke få læge i Vrensted, men Nordbyens borgere har for langt til en læge i Sulsted. ilflytterne kan søge om at beholde den læge, de havde i den tidligere kommune. En anden mulighed er, at patienterne betaler 150 kroner og flytter over i sygesikringsgruppe 2 - lægen kan i dette tilfælde vælge at sige ja til patienten, selvom lægen har lukket for tilgang.