Mangel på praktikpladser vendt

Kamp om de unge - unik chance for læreplads, påpeger Bertel Haarder

Især byg­ge­ri­et af­ta­ger lær­lin­ge i stør­re om­fang end før. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Bro­en
EMNER 17. januar 2007 05:00

KØBENHAVN: Praktikpladsmanglen er ved at være en saga blot. Antallet af nye praktikpladser er vokset med 10 til 15 procent de seneste år, mens antallet af unge, der står og mangler en praktikplads er faldet drastisk. De seneste praktikpladstal fra oktober sidste år viser, at knap 4500 unge står uden en ordinær praktikplads i en virksomhed. Det er et fald på knap 40 procent i forhold til oktober 2005 og mere end en halvering i forhold til oktober 2004, hvor over 10.000 unge stod i samme situation. Hidtil har den positive udvikling på praktikpladsområdet været tydeligst inden for byggeriet, som har oprettet praktikpladser i stor stil. Men ifølge Undervisningsministeriet breder den positive udvikling sig nu til alle brancher. Hidtil har det været byggeriet, der har trukket udviklingen, skriver ErhvervsBladet - Antallet af praktikpladssøgende med 4500 er nu så lavt, at der vi har mangel på lærlinge i visse brancher og visse dele af landet. Vi er på vej hen mod et paradoksproblem med flaskehalse ligesom på resten af arbejdsmarkedet, siger undervisningsminister Bertel Haarder (V). Han netop haft møde med Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening for at sikre, at erhvervsskolerne strammer yderligere op omkring skolepraktikken, som fortsat tæller 2800 unge landet over. Ifølge Bertel Haarder er der netop nu en unik chance for at få disse unge ud i ordinære praktikpladser. Det skal ske ved at sætte øget fokus på kravene om geografisk og faglig mobilitet samt kravet om, at de unge skal søge praktikpladser aktivt, de såkaldt EMMA-kriterier. Kamp om unge Konsekvensen ude i erhvervslivet er, at der for alvor er blevet kamp om de unge. - Vi får meldinger om mangel på lærlinge på stadig flere områder. Ud over byggeri gælder det indenfor industrien og på chaufførområdet. Samtidig skærper konkurrence om at få fat i de bedst kvalificerede unge til. Stadig flere brancher er på vej med initiativer, som skal brande dem over for de unge, siger chefkonsulent i DA, Simon Neergaard-Holm. En af de brancher, der for længst fremme med at markedsføre sig over for unge er metalbranchen. Sammen med Dansk Metal har arbejdsgiver- og brancheorganisationen DS Håndværk og Industri de seneste fire år arbejdet målrettet på at lokke unge med lyst til smedefaget til. Det er sket ved at indføre en trainee-ordning, gennem ung-til-ung-kampagner, ved at invitere skoleklasser på besøg ude på virksomhederne, og gennem en særlig indsats overfor de lærere, som vejleder de unge. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...