Pension

Mangel på sygeplejersker truer i Nordjylland

Der er i dag så mange sygeplejersker mellem 55 og 65 år, at Nordjylland inden for ganske få år kan komme til at mangle sygeplejersker. En ny rapport fra Dansk Sygeplejeråd viser, at der på landsplan allerede mangler 1000 sygeplejersker. Manglen er især udtalt på sygehuse i Østdanmark.

I øjeblikket er kun få stillinger ledige på sygeplejeområdet i Nordjylland, men fuld beskæftigelse og høj aldersfordeling blandt plejepersonalet kan ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jette Wester, hurtigt gå hen og blive et problem. - Vi kan se, at 15 procent af de sygeplejersker, der er ansat i Nordjylland, er mellem 55 og 65 år. Om få år går de på pension eller efterløn, og så kan vi få et problem, siger hun. Bekymringen deles ikke af kollegaen, chefsygeplejerske på Aalborg Sygehus, Vibeke Krogh Deding. - I de analyser, vi har fået lavet, ser det ikke ud til, at vi får problemer med mangel på sygeplejersker, siger hun og understreger, at det ser meget bedre ud, end da hun blev chefsygeplejerske for ti år siden. Men Jytte Wester mener, at amtets planlægning kan komme i problemer i forbindelse med den nye kommunale struktur. - De nye kommuner får mange flere opgaver på sundhedsområdet, og netop i kommunerne er der mange sygeplejersker, der er oppe i alderen, siger formanden for de nordjyske sygeplejersker. Jytte Wester mener, at sygeplejeuddannelser bør begynde at optage væsentligt flere studerende for at imødegå den fremtidige sygeplejemangel. - Samtidig er der brug for at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø og lave en ordentlig seniorpolitik for at fastholde de erfarne sygeplejersker så længe som muligt.