Mangelfuld jordundersøgelse og oprydning ved nedlagt benzintank

Udvalgsformand kritiserer Oliebranchens Miljøpulje

SINDAL:Oliebranchens Miljøpulje (OM) ryddede i slutningen af 2001 op på ejendommen Bøgstedvej 309, hvor der har ligget en benzintank, og resultaterne af afværgeforanstaltninger mod den konstaterede forurening er Sindal Kommune slet ikke tilfreds med. Efterfølgende har teknisk forvaltning fået tilsendt en rapport over en undersøgelse af forureningens omfang, der viser en ret omfattende restforurening, som OM ikke har tænkt sig at gøre noget ved. - Det er urimeligt, at miljøpuljen bare tager det, der er nemt at komme til, og overlader resten til os og fremtidige ledningsejere, siger Poul Dige Pedersen (V), formand for teknisk udvalg. I forbindelse med oprydningen blev der fjernet et tankanlæg og 130 kubikmeter forurenet jord udenfor den tidligere brugsforretning, hvor der i årene 1951 til 2001 blev solgt benzin. Brugsen lukkede for godt et år siden, og siden har en privat købmand drevet butikken videre. Ifølge OM's rapport er der efterladt en restforurening, som GEO vurderer omfatter ca. 65 kubikmeter jord, hvoraf halvdelen ligger i offentlig vej. Det betyder ifølge reglerne, at der i forbindelse med ledningsarbejder vil blive pålagt ledningsejere udgifter med bortskaffelse af det forurenede jord. Teknisk forvaltning vurderer, at ekstraudgifterne vil ligge på omkring 60.000 til 75.000 kroner, og forvaltningen er desuden af den opfattelse, at rapporten har mangler og ikke redegør fuldstændigt for forureningens udbredelse, og hvor den kommer fra. Kommunen er miljømyndighed for OM-oprydninger uden for amtets indsatsområder, og i forbindelse med rapporten er sendt til forvaltningen, anmodede OM om, at Sindal Kommune bekræfter, at oprensningen kan godkendes, og sagen er afsluttet. - Vi har skrevet tilbage, at det ikke er rimeligt at få besked på et så sent et tidspunkt. Fremover vil vi anmode OM om at sende en forhåndsorientering, så det er muligt at vurdere oprensningsindsatsen på et tidligt tidspunkt, oplyser Poul Dige Pedersen. I det konkrete tilfælde er det usandsynligt, at OM er forpligtet til at fjerne restforureningen eller kompensere for fremtidige udgifter, men Sindal Kommune kan kræve forureningens omfang nærmere undersøgt, da den ikke er afgrænset til vejarealet. Det har kommunen gjort, og OM har derefter tilbudt at lave flere boringer for at afgrænse området med forurenet jord. På udvalgsmødet forleden, hvor sagen var på dagsordenen, slog udvalgsmedlemmerne fast, at de ikke på det foreliggende grundlag vil godkende oprydningen ved Bøgstedvej 309.