Lokalpolitik

Mangelfuld rengøring

Efter den snart langvarige debat i NORDJYSKE om, at vores ældre kun kan få gjort rent hver 3. uge, hvad jo mildest talt er både mangelfuldt og langt fra dækkende for de behov, ældre borgere har . Efter min mening, ligger ansvaret ikke alene hos vores lokale politikere, men i højere grad hos regeringen, da dens skattestop samt politik er den direkte årsag til, at flere af landets fattige kommuner i udkantsområderne, har måtte skære helt derind, hvor det gør ondt, og rammer de svageste borgere. Skattestoppet er jo med til at udhule kommunernes økonomi i en grad, der påtvinger dem besparelser på alle områder. Tidligere havdet man jo kommuneskatten, der kunne sættes op i nedgangstider og ned i opgangstider, sådan at kommunerne fik dækket udgifterne ind, så de helt basale opgaver kunne løses år efter år. Nu er der kun én måde at løse disse på, og det bliver ved salami-metoden, hvor man år efter år skærer en lille skive på alle områder. Efter min mening, er det så absolut konsekvensen af et skattestop, og en regering der ikke formår at sætte standarder på det sociale område, og som tilmed ikke har øget tilskuddet til kommunerne, så de bliver i stand til at løse helt basale opgaver, såsom at sørge for, at ældre borgere kan få gjort rent en gang om ugen. Efter min mening, burde vi i vores kommune samle kræfterne og råbe vores regering op, i stedet for at bruge kræfterne imod vores lokalpolitikere. Jeg tror, at mange af dem vil følge med i forreste række i denne protest.