EMNER

Mangelfuld revision

} FREDERIKSHAVN: "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold i de respektive revisionspåtegninger." Sådan lyder konklusionen fra Kommunernes Revision, der har udarbejdet påtegninger til årsregnskaberne for 11 selvejende institutioner, der i 2004 havde en driftsaftale med Frederikshavn Kommune. - Det undrer os meget i B&U-udvalget. Alle ved, at der har været store regnskabsmæssige problemer i to selvejende institutioner, så hvordan kan revisionen komme frem til en konklusion, at der ikke er noget at bemærke, spørger B&U-formand Paul Rode Andersen (SF). Udvalget har nu bedt forvaltningen undersøge, hvordan revision fungerer.